Landmobil radio

Landmobil radio är trådlösa kommunikationssystem som är avsedda för användning på land i fordon eller till fots. Systemen kan vara fristående eller kopplas till andra nät.

Ansökan

Här finns information om hur du ansöker om tillstånd. 

För att PTS ska kunna utfärda tillstånd behövs en del information om radioanvändningen, se anvisningarna i samband med ansökan.

Avgifter

Se rubriken Landmobila kommunikationssystem i den förenklade versionen av PTS föreskrifter om avgifter.