Trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel

Användning av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel kräver i vissa fall tillstånd av PTS.

På samma sätt som användning av andra radiosändare i Sverige, krävs tillstånd för trådlös ljudöverföring enligt lagen om elektronisk kommunikation. Det finns dock undantag där tillstånd inte krävs, vad som gäller för olika frekvenser kan avläsas i nedanstående tabell.

Observera att man nu även kan använda frekvensbandet 1785–1805 MHz för trådlös ljudöverföring samt att frekvensbandet 694–790 MHz från och med 2017-01-01 inte längre får användas, se mer nedan.

arrow Tillstånd för trådlös ljudöverföring i olika frekvensband

Frekvensband (MHz) Undantaget från tillstånd/tillstånd krävs Max e.r.p. (mW) Anmärkning

41–43,6

Undantaget från tillståndsplikt

10

 

174–240

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan för närvarande ges t.o.m. 2024-12-31

470–694

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan för närvarande ges t.o.m. 2024-12-31

Från om med 2017-01-01 kommer nya villkor gälla för denna typ av tillstånd. Se nedan.

823–826

Undantaget från tillståndsplikt

10

Handhållen

823–826

Undantaget från tillståndsplikt

50

Kroppsburen

826–832

Undantaget från tillståndsplikt

50

 

863–865

Undantaget från tillståndsplikt

10

 

1785-1805

Tillstånd krävs

20

Tillstånd kan ges t.o.m 2024-12-31
Handhållen

1785-1805

Tillstånd krävs

50

Tillstånd kan ges t.o.m 2024-12-31
Kroppsburen

arrow E-tjänst

Med hjälp av e-tjänsten Trådlös ljudöverföring kan du söka tillgängliga frekvenser för tillståndspliktig trådlös ljudöverföring inom frekvensområdet 470-790 MHz.

arrow Avgifter

arrow Information om användningen i frekvensband som primärt används för digitala rundradiotjänster

Sändningar med trådlös ljudöverföringen i rundradiobanden 174–240 och 470–694 MHz, sker på de frekvenser i bandet som inte används av någon tv-sändare eller digital ljudradiosändare i det geografiska området, så kallat "white space".

arrow Nya frekvenser för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel – se över din utrustning i god tid!

Nya frekvenser för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel – se över din utrustning i god tid!

Från och med januari 2018 får trådlösa mikrofoner/hörseltekniska hjälpmedel mindre frekvensutrymme att använda i TV-bandet.

Frekvenstilldelningen för tillstånd för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel i tv-bandet 470 – 790 MHz kommer att bli mindre. Den nya tilldelningen i 470-694 MHz sker i samband med att tillstånden förlängs i enlighet med 3 kap. 12 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Du som har frekvenser i nuvarande tv-band kommer att se den nya och mindre frekvenstilldelningen på det förlängda tillståndet som PTS skickar till dig.

Undvik vid nytt inköp av trådlösa mikrofoner och hörselhjälpmedel utrustning som använder 694-790 MHz, eftersom användning från den 1 januari 2018 är olaglig i detta frekvensband.

Användningen av trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel är dock möjlig i flera frekvensband. Notera att frekvensbandet 1785-1805 MHz nyligen är utsett för trådlös ljudöverföring enligt EU-kommissionens beslut (genomförandebeslut den 1 september 2014 om harmoniserade tekniska villkor för radiospektrum som används av trådlös PMSE-ljudutrustning i unionen).

PTS presentation "Spektrumreglering av trådlös audioanvändning" mars 2015 (pdf, nytt fönster)