Koordinering

Översikt av koordineringsarbetet i 700 MHz-bandet.

Land

Avtal/överens-kommelser  relativt marksänd tv (DTT)

Avtal/överens-kommelser relativt trådlösa bredbandstjänster (MFCN)

Avtal/överens-kommelser relativt radionavigering för flyg (ARNS)

Danmark

MFCN-DTT

MFCN-MFCN

 

Estland

MFCN-DTT

MFCN-MFCN

 

Finland

MFCN-MFCN

 

 

Lettland

MFCN-DTT

MFCN-MFCN

 

Litauen

MFCN-DTT

 

 
  Norge

MFCN-DTT (exkl. 738-758 MHz)

  MFCN-MFCN  
  Polen

MFCN-DTT

   

Ryssland

 

 

MFCN-ARNS

  Tyskland

MFCN-DTT

  MFCN-MFCN  

 

Koordineringsavtal för samtliga blocktillstånd finns här.

Grannländers användning av 700 MHz-bandet

Som en följd av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) nr 2017/899 följer EU-kommissionens rådgivande grupp Radio Spectrum Policy Group (RSPG) upp situationen i 470–790 MHz avseende tidpunkt för när marksänd tv upphör respektive tidpunkt för tilldelning av frekvenser för trådlösa bredbandstjänster i 700 MHz-bandet.

Alla Sveriges grannländer, i betydelsen länder som Sverige är koordinerings­pliktigt med, har fattat beslut om tidpunkten för när marksänd tv upphör i 700 MHz-bandet. Dessa länder har också fattat beslut om när tilldelning av bandet för trådlösa bredbandstjänster ska ske, i den mån det inte redan skett.

 Land          
  Marksänd tv upphör år    
  Tilldelning genomförs år     
 Danmark   2020   2018
 Estland   2018   2018
 Finland   Genomfört   Genomfört (2x30 MHz)
 Lettland   2022   2021
 Litauen   2022   2020
 Norge   2019   2019
 Polen   2020   2020
 Tyskland     2019   Genomfört (2x30 MHz)

 

Samtliga uppgifter gällande tidpunkt för upphörande av marksänd tv och tidpunkt för tilldelning av trådlösa bredbandstjänster har hämtats från RSPG:s femte frågeformulär[1] gällande situationen i unionen.

Ryssland som idag använder 700 MHz- bandet för flygburen radar (ARNS) samt DTT kommer att fortsätta med det under överskådlig framtid.

Utländska tv-sändare och deras karakteristik

Här har tidigare publicerats ett dokument med redogörelse för vilka utländska tv-sändare i 713-733 MHz, 738-758 MHz respektive 768-788 MHz som finns implementerade eller har rätt att implementeras enligt GE06-avtalet. Dokumentet har avpublicerats då det är inaktuellt och har innehållit felaktigheter.

Skydd av tv i grannländer från mobilt bredband i Sverige

Här redovisas de geografiska områden mot vilka det finns en triggernivå för koordinering mellan MFCN och DTT i avtal som ingåtts mellan Sverige och berört grannland. Triggernivån och hur denna ska beräknas framgår av respektive avtal. De aktuella områdena redovisas nedan både i form av kartor i pdf-format och som vektorer i MapInfo-format.

Block        
  MapInfo-data                         
  Pdf-kartor                               
FDD1 DL    AllotOverlapFDD1_DL.zip
  AssignOverlapFDD1_DL.zip 
  AllotOverlapFDD1_DL.pdf
  AssignOverlapFDD1_DL.pdf 
FDD2 DL   AllotOverlapFDD2_DL.zip
  AssignOverlapFDD2_DL.zip
  AllotOverlapFDD2_DL.pdf
  AssignOverlapFDD2_DL.pdf
FDD3 DL   AllotOverlapFDD3_DL.zip
  AssignOverlapFDD3_DL.zip
  AllotOverlapFDD3_DL.pdf
  AssignOverlapFDD3_DL.pdf
FDD4 DL   AllotOverlapFDD4_DL.zip
  AssignOverlapFDD4_DL.zip
  AllotOverlapFDD4_DL.pdf
  AssignOverlapFDD4_DL.pdf
SDL1   AllotOverlapSDL1.zip
  AssignOverlapSDL1.zip
  AllotOverlapSDL1.pdf
  AssignOverlapSDL1.pdf
SDL2   AllotOverlapSDL2.zip
  AssignOverlapSDL2.zip
  AllotOverlapSDL2.pdf
  AssignOverlapSDL2.pdf
SDL3   AllotOverlapSDL3.zip
  AssignOverlapSDL3.zip
  AllotOverlapSDL3.pdf
  AssignOverlapSDL3.pdf
SDL4   AllotOverlapSDL4.zip
  AssignOverlapSDL4.zip
  AllotOverlapSDL4.pdf
  AssignOverlapSDL4.pdf

 

Allot: Allotments – Rättigheter för marksänd tv i Danmark, Polen och Tyskland

Assign: Assignments – Rättigheter för marksänd tv i Norge motsvarande täckningsområden[1] Results of the 5th RSPG Questionnaire Good offices - 700 MHz band Cross-border coordination issues (RSPG18-026 FINAL), May 2018.