Tillfälliga tillstånd för mobiltelefoni och mobilt bredband

PTS hanterar ett stort antal tillfälliga tillstånd för mobiltelefoni och mobilt bredband. Exempelvis för forskning och utveckling.

Ofta sker detta i frekvensband som tilldelats annan, efter dennes medgivande. Alternativt i band som är under utredning som eventuellt kommer att tilldelas. PTS strävar i detta arbete efter att alla ska beredas möjlighet att genomföra den verksamhet som efterfrågas. Tillfälliga tillstånd ges vanligtvis för max 6 månader i taget. Vidare ges tillfälliga tillstånd utan skydd för användningen och med villkor att stänga av radiosändare som stör annan radioanvändning.

För frågor kontakta enheten för spektrumtillstånd via pts@pts.se.

För ansökan fyll i tillämpliga delar av ansökningsblanketten nedan:

Ansökningsblankett (pdf, nytt fönster)

Undantag från tillståndsplikt för mobiltelefoni i övre delen av 1800 MHz-bandet

Sedan 1 januari 2015 finns möjlighet att använda radiosändare för GSM-, UMTS-, LTE- och WiMAX-kommunikation i 1875–1880 MHz-bandet utan krav på tillstånd. För att använda undantaget krävs att radiosändaren endast används inomhus. 

Mer information om undantag från tillståndsplikt.