CPM Conference Preparatory Meeting

Konferenserna förbereds inom ITU-R:s studiegrupper samt vid speciella konferensförberedelsemöten, Conference Preparatory Meeting (CPM).

Dessa äger normalt rum två gånger mellan världsradiokonferenserna (WRC) och har till uppgift att ställa samman en konsoliderad rapport (CPM-rapporten) om de frågor som ska behandlas av den kommande världsradiokonferensen (eller regional radiokonferens). Rapporten ska baseras på bidrag från administrationerna, specialkommittén och studiegrupperna och fungera som stöd för arbetet på konferensen och ge underlag för beslut.

Läs mer om konferensen (engelsk text).

Det första mötet äger normalt rum direkt efter en WRC, parallellt med ordförande/vice-ordförandemötet (CVC), och beslutar om:

  • stukturen på den rapport CPM ska lämna till kommande WRC,
  • koordinatorer för respektive kapitel i CPM-rapporten samt
  • vilken studiegrupp som skall leda förberedelsearbetet för respektive agendapunkt.

CPM kan också rekommendera studiegrupperna att sätta upp "Joint Task Groups", "Joint Rapporteur Groups" eller andra former för samarbete.

Det andra mötet arrangeras cirka sex månader före konferensen med uppgift att fastställa den så kallade CPM-rapporten.