2010-2025 MHz

Internationella studier pågår avseende den framtida användningen av bandet. I Sverige är bandet otilldelat.

PTS planerade under 2011 en auktion i bandet. PTS beslutade i november 2011 att avbryta tilldelningen. Skälet var att EU-kommissionen inledde en process för harmonisering av användningen av bandet på EU-nivå.

Här finns allmän inbjudan som publicerades inför den avbrutna auktionen.