3,5 GHz-bandet

PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet (som omfattar 3,4-3,8 GHz) är att bandet ska tilldelas i sin helhet senast under första kvartalet 2020. Frekvenserna lämpar sig för mobila bredbandstjänster och är intressanta för kommande 5G-utveckling. I bandet finns i dag kommunbaserade och nationella blocktillstånd med olika tillståndstider. Tilldelningen i 3,5 GHz-bandet kommer att ske gemensamt med tilldelning av tillstånd i 2,3 GHz-bandet. På denna sida publiceras aktuell information om tilldelningen av båda banden.

2018-10-18

Inkomna remissvar publicerade här

2018-10-16

PTS vill att kommunala frekvenstillstånd i 3,5 GHz-bandet lämnas tillbaka

Syftet är att underlätta den kommande tilldelningen. Mer information finns här.

2018-09-25

Konsultation avseende tilldelningen inledd

PTS önskar marknadsaktörers synpunkter inför arbetet med tilldelningen. Sista svarsdag för konsultationen är 16 oktober 2018.

Ta del av konsultationen

2018-09-25

Översikt över kommuner med gällande tillstånd i 3,4-3,8 GHz

Här finns en översiktlig information över tillståndsläget i kommunerna.

2018-09-21

Filmen och presentationen från informationsmötet nu publicerad

Filmen går att titta på via denna länk.

Presentationen finns tillgänglig här.

2018-09-20

Här tar du del av webbsändningen från informationsmötet den 21 september kl 10.00

Webbsändningen startar kl 10.00 den 21 september och finns tillgänglig på denna adress: https://www.youtube.com/watch?v=_gxuw0C6THw

Filmen från informationsmötet kommer att finnas tillgänglig på PTS Youtube-sida för den som vill titta i efterhand. Du som har frågor till PTS under sändningen kan använda e-post: 3500mhzbandet@pts.se.

2018-08-31

Inbjudan till informationsmöte inför tilldelning i frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz

Mötet hålls den 21 september och sista dag för anmälan är 18 september. Läs mer i inbjudan.

2018-06-14

Engelsk översättning av förstudie och remissammanställning finns tillgängliga

Preliminary study

PTS response to the referral

2018-05-03

Förstudierapport rekommenderar tilldelning av bandet under 2019

PTS har publicerat sin slutliga förstudierapport samt inriktning för det fortsatta arbetet, inklusive bemötanden av inkomna remissvar.

Ta del av förstudierapporten

Ta del av remissvar och bemötande

2018-02-16

Remiss av förstudie inför framtida tilldelning av frekvenser för 5G

Ta del av remissen.

2016-10-14

PTS avvaktar med ny tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz-bandet

PTS har undersökt behov av och efterfrågan på frekvenser i 3,5 GHz-bandet. Bandet är bland annat intressant för 5G-utvecklingen, men då i första hand som en del av ett större frekvensområde. Därför avvaktar PTS med tilldelning genom urvalsförfarande av frekvensområdena 3438−3510 och 3538−3600 MHz urvalsförfarande fram tills dess att frekvensbandet 3400−3800 MHz kan tilldelas på nytt.

Ta del av analysrapporten

2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


2015-10-26
PTS kartlägger användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz
PTS vill kartlägga användningen av blocktillstånd i frekvensbandet 3,4–3,8 GHz inför eventuell nytilldelning av några av tillstånden vars tillståndstid löper ut 2017-12-31. Denna kartläggning är en del i utredningen av behov och efterfrågan av användning av frekvensbandet 3438–3494/3538–3594 MHz. Därför begär vi för analysändamål in information från alla tillståndshavare i bandet 3,4–3,8 GHz i enlighet med 8 kap. 1 § LEK.


2015-03-06
Kontakta PTS för besked om ledigt frekvensutrymme
Frekvensbandet 3,5GHz är harmoniserat för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster inom EU.

Om du är intresserad av ett tillstånd att använda radiosändare i bandet, kontakta PTS spekrumavdelning för besked om var det finns ledigt frekvensutrymme. Tillstånd i bandet gäller till och med 31 mars 2023 och innebär att innehavaren själv planerar radionätet.


2014-12-11
PTS upphäver begränsningsbeslut för regionala tillstånd i 3,5 GHz-bandet
PTS avser att direkttilldela lediga frekvenser på ansökan om tillstånd att använda radiosändare i bandet. Dessa tillstånd kommer att gälla till och med den 31 mars 2023.