Svenska förberedelser inför WRC-23

PTS arrangerar regelbundet nationella förberedelsemöten för att inhämta synpunkter från myndigheter, företag och organisationer om ståndpunkter och förslag för respektive punkt på världsradiokonferensens agenda.

PTS arbetar fram ett dokument med svenska ståndpunkter inför värdsradiokonferensen 2023 (WRC-23). PTS arrangerar också nationella förberedelsemöten inför de möten som hålls i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R.

Sverige har signerat flera gemensamma europeiska förslag

Nu är det endast några månader kvar tills WRC-23 äger rum i Dubai (20 nov-15 dec 2023). CEPT är på väg att avsluta förberedelserna inför konferensen. Nu färdigställer CEPT sina förslag på hur problemställningar i de olika agendapunkterna (AI) ska lösas genom ett antal europeiska gemensamma förslag (ECP, European Common Proposal). Sverige har nu signerat 14 ECP:er:

  • AI 1.1 Review of 5.441B (4800-4990 MHz)             
  • AI 1.9 Review of Appendix 27
  • AI 1.11 issue B GMDSS introduction of e-navigation
  • AI 1.18 Narrowband MSS
  • AI 4 Resolution 804
  • AI 7 topics D1, D3, F, H, I och K (6 st ECP:er)
  • AI 9.1 topic c) FWA in FS bands, based on IMT system
  • Resolution 427 Aeronautical provisions
  • Resolution 655 UTC

På CEPTS förberedelsemöte CPG23-9 sker omröstning för godkännande för återstående ECP:er.

Du hittar alla ECP:er på CEPT:s hemsida (ECP:er godkända genom omröstning är markerade med en *): CEPT briefer och ECP:er för WRC-23.

Bidra i förberedelsearbetet inför världsradiokonferensen

Alla intresserade är välkomna att delta på PTS förberedelsemöten samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Möjlighet finns också att delta i den svenska delegationen vid de internationella möten som PTS bevakar. Ett utkast till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här: Svenska ståndpunkter.

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
jeanette.wannstrom@pts.se. Kommentarer på de olika agendapunkterna som skickas in senast 1 september kommer att införas i nästa version av dokumentet, vilket publiceras i samband med CPG23-9 (mötet äger rum 18-22 september 2023).

I vanliga fall hålls samtliga förberedelsemöten i PTS lokaler (Hälsingegatan 38 i Stockholm) med möjlighet till digitalt deltagande via skype, om inte annat anges.

För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du vill vara med i reflektorgruppen kontakta Jeanette Wännström, jeanette.wannstrom@pts.se.

Kommande möten inom CEPT och ITU-R

Inplanerade möten för grupper inom CEPT och ITU-R där PTS normalt deltar

Datum

Grupp plats för mötet

29 augusti-1 september

CPG PTA#9, ECO, Köpenhamn

18-22 september

CPG23-9, Dublin, Irland

Aktuell information om möten finns i möteskalendrarna för 
för CEPT/ECC och ITU-R.

Förberedelsemöten inför möten inom CEPT och ITU-R

Om inte annat anges hålls förberedelsemöten (förmöten) på PTS huvudkontor, Hälsingegatan 38. Anmälan om deltagande skickas per e-post till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se, obs namn anges utan eventuella prickar), senast två dagar före förmötet. Om det är ett hybridmöte så meddela om du avser att delta fysiskt på PTS – annars antas deltagande via Skype.

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

CPG23-9

14/9 kl. 9-12

Jeanette Wännström