Svenska förberedelser inför WRC-23

PTS arrangerar regelbundet nationella förberedelsemöten för att inhämta synpunkter från myndigheter, företag och organisationer om ståndpunkter och förslag för respektive punkt på världsradiokonferensens agenda.

Inför WRC- 23 kommer PTS att, liksom inför tidigare världsradiokonferenser, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter. PTS arrangerar också nationella förberedelsemöten inför de möten som hålls i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R.

Alla intresserade är välkomna att delta på PTS förberedelsemöten samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Möjlighet finns också att delta i den svenska delegationen vid de internationella mötena som PTS bevakar. Ett utkast till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här: Svenska ståndpunkter.

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
WRC-23@pts.se , kommentarerna på de olika agendapunkterna kommer att införas i nästa version av dokumentet vilket publiceras innan CPG23-7 (mötet äger rum i februari 2023).

I vanliga fall hålls samtliga förberedelsemöten i PTS lokaler (Hälsingegatan 38 i Stockholm) med möjlighet till digitalt deltagande via skype, om inte annat anges.

För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du vill vara med i reflektorgruppen kontakta Jeanette Wännström, jeanette.wannstrom@pts.se.

Kommande möten inom CEPT och ITU-R

Inplanerade möten för grupper inom CEPT och ITU-R där PTS normalt deltar

Datum

Grupp plats för mötet

5-9 december

PT B#6, hybrid, webb/Trondheim, Norge

9-13 januari

PT 1#73, hybrid, TBD

16-20 januari

PT A#7, hybrid webb/Mainz, Tyskland

23-27 januari

PT C#7, hybrid webb/ECO Köpenhamn

31 januari – 3 februari

PT D#8, hybrid webb/Barcelona, Spanien

31 januari – 9 februari

WP 5D, fysiskt möte i Geneve, med möjlighet till digitalt deltagande

6-10 februari

CPG23-7

Aktuell information om möten finns i möteskalendrarna för 
för CEPT/ECC och ITU-R.

Förberedelsemöten inför möten inom CEPT och ITU-R

Om inte annat anges hålls förberedelsemöten (förmöten) på PTS huvudkontor, Hälsingegatan 38. Anmälan om deltagande skickas per e-post till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se, obs namn anges utan eventuella prickar), senast två dagar före förmötet. Om det är ett hybridmöte så meddela om du avser att delta fysiskt på PTS – annars antas deltagande via Skype.

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

PT B#6

2 dec, kl. 13-15, PTS Hälsingegatan 38, samt via Skype

Kiamal Akperov

PT 1#72

4 jan, kl. 9-11:30, endast via Skype

Erik Ferngren

PT A#7

11 jan, kl. 9-11:30, endast via Skype

Jeanette Wännström

PT C#7

20 jan, kl. 9:00-11:00, endast via Skype

Per Werner

PT D#8

26 jan, kl. 9.30-11.30 endast via Skype

Amela Hatibovic Sehic

CPG23-7

2 feb. kl. 9-12, PTS Hälsingegatan 38, samt via Skype

Jeanette Wännström

Förberedelsemöten, ITU-R

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

WP 5D

27 jan, kl. 9-11:30, PTS Hälsingegatan 38, samt via Skype

Erik Ferngren