Svenska förberedelser inför WRC-23

PTS arrangerar regelbundet nationella förberedelsemöten för att inhämta synpunkter från myndigheter, företag och organisationer om ståndpunkter och förslag för respektive punkt på världsradiokonferensens agenda.

Inför WRC- 23 kommer PTS att, liksom inför tidigare världsradiokonferenser, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter. PTS arrangerar också nationella förberedelsemöten inför de möten som hålls i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R.

Alla intresserade är välkomna att delta på PTS förberedelsemöten samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Möjlighet finns också att delta i den svenska delegationen vid de internationella mötena som PTS bevakar. Ett utkast till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här: Svenska ståndpunkter.

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
jeanette.wannstrom@pts.se. Kommentarer på de olika agendapunkterna som skickas in senast 8 maj kommer att införas i nästa version av dokumentet, vilket publiceras i samband med CPG23-8 (mötet äger rum i 22-26 maj 2023).

I vanliga fall hålls samtliga förberedelsemöten i PTS lokaler (Hälsingegatan 38 i Stockholm) med möjlighet till digitalt deltagande via skype, om inte annat anges.

För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du vill vara med i reflektorgruppen kontakta Jeanette Wännström, jeanette.wannstrom@pts.se.

Kommande möten inom CEPT och ITU-R

Inplanerade möten för grupper inom CEPT och ITU-R där PTS normalt deltar

Datum

Grupp plats för mötet

17-21 april

CPG PTB#7, ECO, Köpenhamn

24-27 april

CPG PTC#8, Cluj-Napoca, Rumänien

24-28 april

ECC PT1 #74, Trondheim, Norge

2-5 maj

CPG PTA#8, Bryssel, Belgien

8-12 maj

CPG PTD#9, ECO, Köpenhamn

22-26 maj

CPG23-8, Thessaloniki, Grekland

12-22 juni

WP 5D, Geneve, Schweiz

27 juni – 6 juli

WP 4A, Geneve, Schweiz

Aktuell information om möten finns i möteskalendrarna för 
för CEPT/ECC och ITU-R.

Förberedelsemöten inför möten inom CEPT och ITU-R

Om inte annat anges hålls förberedelsemöten (förmöten) på PTS huvudkontor, Hälsingegatan 38. Anmälan om deltagande skickas per e-post till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se, obs namn anges utan eventuella prickar), senast två dagar före förmötet. Om det är ett hybridmöte så meddela om du avser att delta fysiskt på PTS – annars antas deltagande via Skype.

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

CPG PTC#8

19/4 kl. 9-11

Per Werner

ECC PT1 #74

21/4 kl. 9-11:30

Erik Ferngren

CPG PTA#8

27/4 kl. 9-11:30

Jeanette Wännström

CPG PTD#9

4/5 kl. 13-15

Amela Hatibovic Sehic

CPG23-8

16/5 kl. 9-12 OBS ändrat datum

Jeanette Wännström

Förberedelsemöten, ITU-R

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

WP 5D

9/6 kl. 9-11:30

Erik Ferngren

WP 4A

21/6, kl. 12.30-15.00

Kiamal Akperov