Svenska förberedelser inför WRC-23

Allmänt

Inför WRC- 23 kommer PTS att, liksom inför tidigare världsradiokonferenser, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter. PTS arrangerar också nationella förberedelsemöten, inför de möten som hålls i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R.

Alla intresserade är välkomna att delta på PTS förberedelsemöten samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Möjlighet finns också att delta i den svenska delegationen vid de internationella mötena som PTS bevakar. Ett utkast till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här: Svenska ståndpunkter (Länk)

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
WRC-23@pts.se , kommentarerna på de olika agendapunkterna kommer att införas i nästa version av dokumentet vilket publiceras innan CPG23-3.


I vanliga fall hålls samtliga förberedelsemöten i PTS lokaler på Valhallavägen 117A i Stockholm, om inte annat anges. På grund av rådande pandemi hålls i nuläget samtliga förberedelsemöten som e-möten via Skype.


För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du vill vara med i reflektorgruppen kontakta Anders Palmberg, anders.palmberg@pts.se


Nationella förberedelsemöten


Ordförande för CPG23 är Alexander Kholod från den schweiziska administrationen. Under CPG23-2 valdes vice-ordföranden för CPG23, Martin Weber (Tyskland) och Stephen Talbot (Storbritannien).


Tidplan för det fortsatta arbetet inför WRC-23 med inplanerade möten inom CEPT och ITU-R till och med maj 2021 (Fetad text indikerar möten där PTS normalt deltar)

Datum

Grupp

28 april-11 maj

WP 5A/5C webb-möte

3–6 maj

PT B#2

10–21 maj      

WP 5B webb-möte

18–21 maj

CPG23-3

Aktuell information om möten finns i möteskalendrarna för 
ITU-R och för CEPT/ECC

Kommande förberedelsemöten inför möten inom 
ITU-R och CEPT

Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se , obs namn anges utan eventuella prickar).

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

 PT B#2

 Skype-möte, 29 april, kl. 9:30-11:30

 Kiamal Akperov

CPG23-3

Skype-möte, 17 maj, kl. 13:30-16:30

 Jeanette Wännström

Förberedelser för ITU-R-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

 WP 5A

 Skype-möte, 26 april, kl. 13:00-15:00

 Anders Palmberg

 WP 5B

 Skype-möte, 5 maj, kl. 9:30-11:30

 Anders Palmberg