Svenska förberedelser inför WRC-23

Allmänt

WRC-19 är avslutat och studieperioden inför nästa WRC, som planeras att äga rum 2023 (WRC-23), påbörjades med CPM23-1 som följde direkt på WRC-19.

Inför WRC-23 kommer PTS att, liksom inför tidigare WRC, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter samt att arrangera nationella förberedelsemöten, främst är det förberedelsemöten inför möten i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R. Till dessa möten är representanter för myndigheter, företag och organisationer inbjudna. Alla intresserade är välkomna att delta på mötena samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Utkastet till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här:

Svenska ståndpunkter

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
WRC-23@pts.se Kommentarer som inkommer innan 16 nov 2020 kommer att införas i nästa version av dokumentet vilket publiceras innan CPG23-2.

Samtliga förberedelsemöten hålls i PTS lokaler på Valhallavägen 117A i Stockholm, om inte annat anges.

För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du inte var med i reflektorgruppen inför WRC-19 men vill vara med inför WRC-23 så kontakta Anders Palmberg, anders.palmberg@pts.se

Nationella förberedelsemöten

Efter att via CPG Forum ha enats om organisationen har det första CPG23-mötet genomförts, som ett webb-möte 22-23 juni. Ordförande för CPG23 är Alexander Kholod från den schweiziska administrationen. Under mötet valdes ordföranden för de projekt-team som etablerats. Mötet utsåg också CEPT-koordinatorer för flera agendapunkter. Val av vice ordföranden till CPG23 förväntas kunna ske vid CPG23-2 som är planerat till 8-11 dec 2020.

Tidplan för det fortsatta arbetet inför WRC-23 under hösten

Datum

Ämne

21-25 sep 2020

WP 7B, webb-möte

23-25 sep 2020

PT D, webb-möte

28 sep-2 okt 2020

WP 7C, webb-möte

5-16 okt 2020

WP 5D, webb-möte

13-15 okt 2020

PT B, webb-möte

19-23 okt 2020

TG 6/1, webb-möte

21-27 okt 2020

WP 4C, webb-möte

28 okt-5 nov 2020

WP 4A, webb-möte

8-12 dec 2020

CPG23-2 Montreaux - planerat

Länk till möteskalender för ITU-R och för CEPT/ECC

Förberedelsemöten inför möten inom ITU-R och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten inför möten i grupper som förbereder agendapunkterna för WRC-23. Samtliga möten äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117A, Stockholm, om inget annat anges. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se , obs namn anges utan eventuella prickar).

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

PT D

Skype-möte, 22 sep, kl. 9:30-11:30

Amela Hatibovic Sehic

PT B

Skype-möte, 9 okt, kl. 13-14:30

Kiamal Akperov

Förberedelser för ITU-R-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

WP 5D

 Skype-möte, 5 okt, kl. 9:30-11:30

Erik Ferngren

TG6/1

Skype-möte, 16 okt, kl. 13-15

Amela Hatibovic Sehic