Svenska förberedelser inför WRC-23

Allmänt

WRC-19 är avslutat och studieperioden inför nästa WRC, som planeras att äga rum 2023 (WRC-23), påbörjades med CPM23-1 som följde direkt på WRC-19.

Inför WRC-23 kommer PTS att, liksom inför tidigare WRC, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter samt att arrangera nationella förberedelsemöten, främst är det förberedelsemöten inför möten i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R. Till dessa möten är representanter för myndigheter, företag och organisationer inbjudna. Alla intresserade är välkomna att delta på mötena samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Utkastet till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här:

Svenska ståndpunkter

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
WRC-23@pts.se Kommentarer som inkommer innan 16 nov 2020 kommer att införas i nästa version av dokumentet vilket publiceras innan CPG23-2.

Samtliga förberedelsemöten hålls i PTS lokaler på Valhallavägen 117A i Stockholm, om inte annat anges.

För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du inte var med i reflektorgruppen inför WRC-19 men vill vara med inför WRC-23 så kontakta Anders Palmberg, anders.palmberg@pts.se

Nationella förberedelsemöten

Efter att via CPG Forum ha enats om organisationen har det första CPG23-mötet genomförts, som ett webb-möte 22-23 juni. Ordförande för CPG23 är Alexander Kholod från den schweiziska administrationen. Under mötet valdes ordföranden för de projekt-team som etablerats. Mötet utsåg också CEPT-koordinatorer för flera agendapunkter. Val av vice ordföranden till CPG23 förväntas kunna ske vid CPG23-2 som är planerat till 8-11 dec 2020.

Tidplan för det fortsatta arbetet inför WRC-23 i närtid. Möten inom CEPT och ITU-R dec 2020 samt jan/feb 2021

Datum Ämne
8-11 dec 2020 CPG23-2 webb-möte
26-28 jan 2021 PT 1 (WRC-23) webb-möte
16-18 feb 2021 PT D#2
22 feb – 5 mars 2021 WP 5D webb-möte
24 feb – 5 mars 2021 WP 4A webb-möte

Länk till möteskalender för ITU-R och för CEPT/ECC

Förberedelsemöten inför möten inom ITU-R och CEPT

PTS arrangerar förberedelsemöten inför möten i grupper som förbereder agendapunkterna för WRC-23. Samtliga möten äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117A, Stockholm, om inget annat anges. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se , obs namn anges utan eventuella prickar).

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

CPG23-2

Skype-möte, 4 dec, kl. 13-15:30

Jeanette Wännström

   

 

Förberedelser för ITU-R-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig