Svenska förberedelser inför WRC-23

Allmänt

Inför WRC- 23 kommer PTS att, liksom inför tidigare världsradiokonferenser, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter. PTS arrangerar också nationella förberedelsemöten, inför de möten som hålls i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R.

Alla intresserade är välkomna att delta på PTS förberedelsemöten samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Möjlighet finns också att delta i den svenska delegationen vid de internationella mötena som PTS bevakar. Ett utkast till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här: Svenska ståndpunkter.

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
WRC-23@pts.se , kommentarerna på de olika agendapunkterna kommer att införas i nästa version av dokumentet vilket publiceras innan CPG23-5 (mötet äger rum i april 2022).

I vanliga fall hålls samtliga förberedelsemöten i PTS lokaler (ny adress är Hälsingegatan 38 i Stockholm) om inte annat anges. På grund av rådande pandemi hålls i nuläget samtliga förberedelsemöten som e-möten via Skype.

För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du vill vara med i reflektorgruppen kontakta Jeanette Wännström, jeanette.wannstrom@pts.se.

Kommande möten inom 
CEPT och ITU-R

Inplanerade möten för grupper inom CEPT och ITU-R där PTS normalt deltar

Datum

Grupp plats för mötet

27-29 september

PT 1#72 (WRC), hybrid webb/ECO, Köpenhamn

10-21 oktober

WP 5D, fysiskt möte i Geneve, med möjlighet till digitalt deltagande

18-21 oktober

PT C#5, hybrid webb/Prag, Tjeckien

7-11 november

CPG23-6, hybrid webb/Yverdon-les-Bains, Schweiz

14-25 november

WP 5A/5B, fysiskt möte i Geneve, med möjlighet till digitalt deltagande

5-9 december

PT B#6, hybrid, webb/Norge - någonstans

Aktuell information om möten finns i möteskalendrarna för 
ITU-R och för CEPT/ECC

Förberedelsemöten inför möten inom CEPT och ITU-R

Om inte annat anges hålls förberedelsemöten (förmöten) på PTS huvudkontor, Hälsingegatan 38. Anmälan om deltagande skickas per e-post till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se, obs namn anges utan eventuella prickar), senast två dagar före förmötet. Om det är ett hybridmöte så meddela om du avser att delta fysiskt på PTS – annars antas deltagande via Skype.

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

PT 1 22 sep, kl. 14-16:30 PTS Hälsingegatan 38, samt via Skype Erik Ferngren
PT C 17 okt, kl. 9:00-11:00, PTS, Skype Per Werner
CPG23-6

3 nov, kl. 9-12, PTS Hälsingegatan 38, samt via Skype

Jeanette Wännström
PT B

2 dec, kl. 13-15, PTS Hälsingegatan 38, samt via Skype

Kiamal Akperov

Förberedelsemöten, ITU-R

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

 WP 5B

7 okt, kl. 9-11:30, PTS Hälsingegatan 38, samt via Skype

Erik Ferngren

WP 5A/5B 11 nov, kl. 9-11:30, via Skype Per Werner