Svenska förberedelser inför WRC-23

Allmänt

Inför WRC- 23 kommer PTS att, liksom inför tidigare världsradiokonferenser, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter. PTS arrangerar också nationella förberedelsemöten, inför de möten som hålls i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R.

Alla intresserade är välkomna att delta på PTS förberedelsemöten samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Möjlighet finns också att delta i den svenska delegationen vid de internationella mötena som PTS bevakar. Ett utkast till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här: Svenska ståndpunkter (Länk)

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
WRC-23@pts.se , kommentarerna på de olika agendapunkterna kommer att införas i nästa version av dokumentet vilket publiceras innan CPG23-3.


I vanliga fall hålls samtliga förberedelsemöten i PTS lokaler på Valhallavägen 117A i Stockholm, om inte annat anges. På grund av rådande pandemi hålls i nuläget samtliga förberedelsemöten som e-möten via Skype.


För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du vill vara med i reflektorgruppen kontakta Anders Palmberg, anders.palmberg@pts.se


Nationella förberedelsemöten

Ordförande för CPG23 är Alexander Kholod från den schweiziska administrationen. Under CPG23-2 valdes vice-ordföranden för CPG23, Martin Weber (Tyskland) och Stephen Talbot (Storbritannien).


Tidplan för det fortsatta arbetet inför WRC-23 med inplanerade möten inom CEPT och ITU-R till och med juli 2021 (Fetad text indikerar möten där PTS normalt deltar)

Datum

Grupp

7-18 juni

WP 5D webb-möte

22-24 juni

PT D#3

5-14 juli  

TG6/1 webb-möte

14-28 juli

WP 4A webb-möte

Aktuell information om möten finns i möteskalendrarna för 
ITU-R och för CEPT/ECC

Kommande förberedelsemöten inför möten inom 
ITU-R och CEPT

Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före mötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se , obs namn anges utan eventuella prickar).

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

PT D #3

Skype-möte, 21 juni, kl. 9:30-11:30

Amela Hatibovic Sehic

Förberedelser för ITU-R-möten

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

TG 6/1

Skype-möte, 2 juli, kl. 13:30-15:30

Amela Hatibovic Sehic

WP 4A

Skype-möte, 13 juli, 10:30-12

Kiamal Akperov