Svenska förberedelser inför WRC-23

Allmänt

Inför WRC- 23 kommer PTS att, liksom inför tidigare världsradiokonferenser, arbeta fram ett dokument med svenska ståndpunkter. PTS arrangerar också nationella förberedelsemöten, inför de möten som hålls i olika arbetsgrupper – både inom CEPT och ITU-R.

Alla intresserade är välkomna att delta på PTS förberedelsemöten samt att bidra med underlag till och synpunkter på det svenska ståndpunktsdokumentet. Möjlighet finns också att delta i den svenska delegationen vid de internationella mötena som PTS bevakar. Ett utkast till dokumentet Svenska ståndpunkter finner ni här: Svenska ståndpunkter (Länk)

Vi ser fram mot era synpunkter och kommentarer via e-post till
WRC-23@pts.se , kommentarerna på de olika agendapunkterna kommer att införas i nästa version av dokumentet vilket publiceras innan CPG23-4 (mötet äger rum i november 2021).


I vanliga fall hålls samtliga förberedelsemöten i PTS lokaler på Valhallavägen 117A i Stockholm, om inte annat anges. På grund av rådande pandemi hålls i nuläget samtliga förberedelsemöten som e-möten via Skype.


För att underlätta utbyte av information via e-post har en reflektorgrupp för WRC-23 skapats. Om du vill vara med i reflektorgruppen kontakta Jeanette Wännström, jeanette.wannstrom@pts.se.

Kommande förberedelsemöten inför möten inom 
ITU-R och CEPT

Inplanerade möten under resten av 2021, för grupper inom ITU-R och CEPT där PTS normalt deltar

Datum

Grupp plats för mötet

8-10 sep

PT D #4 webb-möte

15-17 sep

PT 1 #69 (WRC-23) webb-möte

20-24 sep

PT B #3 webb-möte

4-15 okt

WP 5D webb-möte

5-7 okt

PT A #3 plats ej bestämd, troligen webb-möte

18-20 okt

PT C #3 plats ej bestämd, möjligen webb-möte

27 okt – 4 nov

WP 4A webb-möte

27 okt – 9 nov

TG6/1 webb-möte

9-12 nov

CPG23 #4 plats ej bestämd, möjligt hybrid-möte

15-26 nov

WP 5A och WP 5C webb-möte

29 nov – 10 dec

WP 5B webb-möte

13-15 dec

1st ITU Inter-regional Workshop webb-möte

Aktuell information om möten finns i möteskalendrarna för 
ITU-R och för CEPT/ECC

Förberedelsemöten inför möten inom ITU-R och CEPT

Om inte annat anges hålls förberedelsemöten (förmöten) på PTS huvudkontor. Anmälan om deltagande skickas per e-post senast två dagar före förmötet till respektive ansvarig person (förnamn.efternamn@pts.se , obs namn anges utan eventuella prickar).

Förberedelsemöten, CEPT

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

PT D #4

7 sep, kl. 9:30-11:30, Skype-möte

Amela Hatibovic Sehic

PT 1 (WRC23)

10 sep, kl. 9:30-11:30, Skype-möte

Erik Ferngren

PT B #3

17 sep, kl. 13:00-15:00, Skype-möte

Kiamal Akperov

PT A #3

4 okt, kl. 9:30-11:30, Skype-möte

Jeanette Wännström

Förberedelsemöten, ITU-R

Grupp

Dag och tid för förmöte

Ansvarig

WP 5D

1 okt, kl. 9:00-11:30, Skype-möte

Erik Ferngren