Testtillstånd (inklusive 5G-tester)

PTS beviljar tillstånd att använda radiosändare för testverksamhet.

Ansökan

Här finns information om hur du söker testtillstånd. 

Avgifter

För testtillstånd debiteras en avgift. Den sökande kan också åläggas att betala en handläggningsavgift, som debiteras per timma, om särskild frekvensplanering varit nödvändig vid prövningen, samt vid ansökan om ändring av ett sådant tillstånd.

Avgiften per sändare och handläggningsavgiftens storlek framgår av PTS föreskrifter om avgifter.