800 MHz-bandet

PTS tilldelade tillstånd i 800 MHz-bandet i mars 2011.


2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


Telekområdgivarna blir kontaktpunkt
2011-12-16

Telekområdgivarna har nu rollen som kontaktpunkt vid eventuella störningar som kan uppkomma i samband med utbyggnad i 800 MHz-bandet.
Konsumenter som har problem med sitt tv-abonnemang ska alltid först vända sig till sin operatör. Om ärendet inte blir avhjälpt kan Telekområdgivarna försöka bidra till en lösning.

Auktionen avslutad – total summa 2 054 000 000 kronor
2011-03-04

Auktionen har avslutats. Tre aktörer vann tillstånd för 2 054 000 000 kronor

Vinnande bud

Budgivare Antal MHz Auktionslikvid, SEK Belopp för täckning, SEK

HI3G Access AB

2x10        

431 000 000

 

Net4Mobility HB

2x10

469 000 000

300 000 000

TeliaSonera Mobile Networks AB

2x10

854 000 000

300 miljoner kronor utgör bud på täckning och dessa pengar ska Net4Mobility, som vunnit frekvensblocket FDD6, använda för att bygga ut så att de fasta bostäder och företag som saknar bredband får det.

Com Hem AB och Netett Sverige AB deltog också i auktionen men vann inga tillstånd.

Tilldelningsbeslut
Bilaga A till tilldelningsbeslut
Bilaga B till tilldelningsbeslut

 

PTS bjuder in intresserade att ansöka till 800 MHz-auktionen
2010-12-13

PTS publicerar i dag allmän inbjudan till auktionen i 800 MHz-bandet som är planerad att starta den 28 februari 2011. Ansökan och bankgaranti ska ha inkommit till PTS senast den 31 januari 2011. Det är viktigt att ansökan inkommer i tid och innehåller det som PTS kräver.