Koordineringsavtal

Koordinering mellan länder är nödvändig för att undvika radiostörningar över landsgränser. Här finns koordineringsavtal som PTS tecknat med näraliggande länder i olika frekvensband.

Blocktillstånd

Koordineringsavtal med grannländer i frekvensband där blocktillstånd har tilldelats.

Band/system

 D 

 DNK 

 EST

 FIN 

 LTU 

 LVA 

 NOR 

POL 

 RUS 

 450 MHz  2017   2017   2018   2016   2018   2018   2017   2018   
 700 MHz  2016  2016
 2016
 2015
 2015

 2015

2021

 2015
 2018
 2015

 2016
 2016
2021

 2016
 2018
 2015
 800 MHz    2011
 2011
 

 2010

2021

   

 2011

2021

   2011
 870/915 MHz  
   2002          2003    
 GSM-R
 (876-880/
 921-925 MHz)
   1998    2003      2003    
 E-GSM
 (880-890/
 925-935 MHz)
       2001          
 900 MHz    2010  

 2001
 2014

2021

   

 1997
 2001

2021

   
 1,5 GHz  2017     2021     2021    
 1800 MHz    2011  

 2003
 2016

2021

   

 1996
 2016

2021

   
 2,1 GHz    2004  

 2003

2021

   

 2003

2021

   
 2,3 GHz    2019  

 2019

2021

   

 2018

2021

   
 2,6 GHz    2008  

 2008

2021

   

 2008

2021

   
 3,4-3,6 GHz    2001              
3,4-3,8 GHz1  2018 2020  

 2018

2021

  2019

 2018

2021

   
 28 GHz    2001    2009          

Tabellen uppdateras fortlöpande i takt med att nya avtal ingås.

Koordinering med European Space Agency (ESA)

Med ESA finns sedan 2020 ett koordineringsavtal (exchange of letter) för frekvensbandet 25,5-27 GHz. Det är ett tillägg till redan befintligt avtal från 1986 vilket inkluderar ett antal frekvensband i intervallet 149,9 MHz till 31,5 GHz. Båda avtalen finns diarieförda med dnr: 20-10401

1 PTS har tagit en första kontakt med Ryssland vad gäller koordinering i 3,5 GHz-bandet, förhandlingsarbetet har dock ännu inte påbörjats. Avsaknaden av koordineringsavtal med Ryssland bör inte innebära några förhinder för utbyggnad av mobila kommunikationsnät i Sverige i 3,5 GHz-bandet då beräkningar visar att skydd av mottagande jordstationer i Ryssland i praktiken inte kommer att vara begränsande. Dialog förs även för närvarande med Danmark vad gäller upprättande av koordineringsavtal i 3,5 GHz-bandet.

Marksänd digital radio och television

Koordineringsavtal med grannländer i frekvensband avsedda för marksänd digital radio och television.