Spektrumplan 5G-tester

PTS har tagit fram en uppdaterad spektrumplan som möjliggör 5G-tester i fler frekvensband. Sådana tester förutsätter tillgång till breda frekvensområden i band med olika radioegenskaper. För att möta detta behov tillgängliggör PTS till den 30 juni 2023:

  • 3,8–4,2 GHz,
  • 26,5–27,5 GHz,
  • 40,5–43,5 GHz,
  • 45,5–47,0 GHz,
  • 47,2–48,2 GHz och
  • 66–71 GHz.

Information om ansökan om tillstånd

Ta del av uppdaterad spektrumplan för 5G-tester

Information om 3720–3800 MHz

PTS inriktning är att tilldela lokala tillstånd i frekvensutrymmet 3720–3800 MHz. Förutsättningar för detta är under utredning. Under tiden beviljar PTS testtillstånd, som längst tills 30/9 2021. Information om befintliga tillstånd i frekvensutrymmet finns i excelarket.

Befintliga tillstånd i 3720–3800 MHz