Spektrumplan 5G-tester

PTS har tagit fram en spektrumplan för 5G-tester. Testtillstånd är möjliga från 2017. Sådana tester förutsätter tillgång till breda frekvensområden i band med olika radioegenskaper. För att möta detta behov tillgängliggör PTS:

  • 100 till 200 MHz i 3,4-3,6 GHz-bandet
  • Upp till 1 000 MHz i 26,5-27,5 GHz, vilket utgör den övre delen av 26 GHz-bandet (24,25-27,5 GHz)

Information om ansökan om tillstånd

Längre fram avser PTS att tilldela de aktuella frekvenserna för mer långsiktig användning för att möjliggöra storskalig kommersiell utbyggnad av 5G. PTS bedömer att frekvenserna blir tillgängliga för dessa ändamål från år 2020.

Testtillstånd beviljas som längst till den 29 februari 2020.

Ta del av spektrumplan för 5G-tester