Lokala tillstånd i 3,7 GHz- och 26 GHz-banden

Här finns information om och anvisningar till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3720 - 3800 MHz och 24,25 - 25,1 GHz-banden, så kallade lokala tillstånd.

3,7 GHz-bandet

Frekvensutrymmet 3720 – 3800 MHz (totalt 80 MHz) är tillgängligt för lokala tillstånd från och med den 1 januari 2023. Minsta block är 10 MHz med steg om 10 MHz till maximalt 80 MHz. Ett tillstånd gäller för både inomhus- och utomhusanvändning.

På grund av annan radioanvändning beviljar PTS inte tillstånd i följande kommuner: Gotland, Karlskrona, Kungsbacka, Marks, Simrishamn, Skurup, Trelleborg, Varberg, Vellinge och Ystad.

Upplysning

Frekvensbandet 4200 – 4400 MHz används för radarhöjdmätare inom luftfarten. Äldre modeller av radarhöjdmätare är inte tillräckligt anpassade för att filtrera bort signaler utanför detta band. Inom luftfartssektorn pågår därför ett arbete med att uppdatera standar­derna för att utrustningen ska få bättre prestanda och inom CEPT/Electronic Communications Committee genomförs studier kring samexistens mellan mobila 5G-system i 3400 – 3800 MHz-bandet och radarhöjdmätare i 4200 – 4400 MHz (CEPT.ORG - ECC).

26 GHz-bandet

För 24,25 – 25,1 GHz gäller att minsta frekvensblock är 50 MHz med steg om 50 MHz till maximalt 400 MHz. Frekvensutrymmet är tillgängligt endast för inomhusanvändning.

Tillståndstid

Lokala tillstånd gäller till den 31 december 2026 med möjlighet till förlängning om ytterligare fem år.

Anvisningar för ansökan och tillståndsvillkor

 

Avgifter för lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvens­bandet 3720 – 3800 MHz

Årsavgifterna för år 2022 uppgår till 524 kronor per 10 MHz (500 kronor avser avgift för tillstånd och 24 kronor avser avgift för marknadskontroll).

Avgifter för lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvens­bandet 24,25 – 25,10 GHz

Årsavgifterna för år 2022 uppgår till 262 kronor per 50 MHz (250 kronor avser avgift för tillstånd och 12 kronor avser avgift för marknadskontroll).