Lokala tillstånd i 3,7 GHz- och 26 GHz-banden

Här finns information om och anvisningar till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3760 - 3800 MHz och 24,25 - 25,1 GHz-banden, så kallade lokala tillstånd.

Frekvensutrymmet 3760 - 3800 MHz är tillgängligt för ansökan om tillstånd att använda radiosändare för lokal användning, minsta frekvensblock utgörs av 10 MHz med steg om 10 MHz till maximalt 40 MHz, tillgängligt för utom- och inomhusanvändning.

För 24,25 – 25,1 GHz gäller att minsta frekvensblock är 50 MHz med steg om 50 MHz till maximalt 400 MHz. Frekvensutrymmet är tillgängligt endast för inomhusanvändning.

Tillståndstiden på de lokala tillstånden är satt till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning på ytterligare 5 år.

Frekvensbandet 4200 - 4400 MHz används för radarhöjdmätare inom luftfarten. Äldre modeller av radarhöjdmätare är inte tillräckligt anpassade för att filtrera bort signaler utanför detta band. Inom luftfartssektorn pågår därför ett arbete med att uppdatera standarderna för att utrustningen ska få bättre prestanda och inom CEPT/Electronic Communications Committee genomförs studier kring samexistens mellan mobila 5G-system i 3400 - 3800 MHz-bandet och radarhöjdmätare i 4200 - 4400 MHz (CEPT.ORG - ECC).

Anvisningar för ansökan och tillståndsvillkor

 

Avgifter för lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensbandet 3760-3800 MHz

524 kronor per 10 MHz (500 kronor avser avgift för tillstånd och 24 kronor avser avgift för marknadskontroll).

Avgifter för lokala tillstånd för mobila tjänster i frekvensbandet 24,25-25,10 GHz

262 kronor per 50 MHz (250 kronor avser avgift för tillstånd och 12 kronor avser avgift för marknadskontroll).