Arrangemang och forum

PTS behöver informationsutbyte med marknadens aktörer för att kunna utföra sitt uppdrag inom spektrumområdet på bästa sätt.

PTS strävar därför efter att skapa och ta vara på tillfällen till möten och diskussioner och även mer formella forum.