Arrangemang och forum

PTS behöver information och influenser från marknadens aktörer för att kunna utföra sitt uppdrag inom spektrumområdet på bästa sätt.

PTS strävar därför efter att skapa och ta vara på tillfällen till möten och diskussioner. Alla initiativ i detta avseende välkomnas från marknadens aktörer, i synnerhet  operatörer och utrustningsleverantörer.