2022


Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 23 november 2022 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Förmötet hålls den 16 november 2022.

8 november 2022