Post

Branschinformation om post.

PTS utfärdar tillstånd för landets postoperatörer och kontrollerar att PostNord och andra operatörer följer villkoren i dessa tillstånd. Myndigheten hanterar även brev som en postoperatör inte kunnat dela ut till adressaten.


Nyheter

Fortsatt granskning av varannandagsutdelning

Nu inleder PTS tillsyn över Postnords brevterminal i Malmö.

11 januari 2021


PTS efterlyser synpunkter på föreslagna regler för paketleverantörer

Post- och telestyrelsen (PTS) inhämtar synpunkter på de föreslagna reglerna om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten.

17 januari 2020


Digitala betaltjänster behöver bli mer tillgängliga

Det konstateras i en studie som PTS låtit genomföra.

20 december 2019


Dokument

Tillsynsrapport 2020 säker kommunikation

Sammanfattning av incidenthantering och tillsyn 2020 samt av planerad tillsyn 2021-2022

27 januari 2021


Samråd av prisskyldighet för lokalt tillträde och kalkylmodell för det fasta nätet

25 januari 2021


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen dnr 21-166

21 januari 2021