Post

Branschinformation om post.

PTS utfärdar tillstånd för landets postoperatörer och kontrollerar att PostNord och andra operatörer följer villkoren i dessa tillstånd. Myndigheten hanterar även brev som en postoperatör inte kunnat dela ut till adressaten.

 

Nyheter

1 juni 2021

Nu genomför PTS en insamling av information från paketleverantörer.

21 april 2021

Informationsmötet äger rum den 28 maj.

11 januari 2021

Nu inleder PTS tillsyn över Postnords brevterminal i Malmö.

Dokument

5 juli 2021

PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.

2 juli 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 22 juni 2021 avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande av PTS beslut.

30 juni 2021

PTS yttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.