Expertråd för innovationstävling 2023

Expertrådet som ska granska ansökningarna till innovationstävling 2023 består av nio välmeriterade personer. Tillsammans besitter de en djup och bred kunskap inom alltifrån affärsutveckling och innovation till digital delaktighet och inkludering.

Expertrådet spelar en viktig roll i granskningen av projekten som ansöker till PTS innovationstävling 2023 – Kommunikation för alla. I årets tävling söker myndigheten idéer som gör det enklare för fler att kommunicera via digitala tjänster, som till exempel e-post, chatt och videomöten.

Expertrådet för innovationstävling 2023

Tre av experterna har varit med i expertrådet i tidigare tävlingar. Stefan Lindeberg har deltagit i expertrådet sedan 2010. Sven Hagströmer och Jannike Tillå deltar för andra gången. Övriga är nya i expertrådet.

Daniel Akenine, Microsoft

Daniel Akenine, nationell teknikchef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han arbetar globalt i olika standardiseringsorgan med att utveckla IT-standarder. Daniel är även föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet.

– Många företag som är stora när du går ut i arbetlivet finns inte kvar när du går i pension. Både världen och våra behov förändras och vi behöver hela tiden nya innovationer anpassade till både samtiden och framtiden.

 

Erika Darljung, Koncentria ABErika Darljung, konsult på Koncentria AB, där hon stöttar ideella organisationer och leder utvecklingsprocesser. Är engagerad i bland annat Hörselskadades förening i Göteborg.

 

– Att kommunicera ser många som en självklarhet och något man gör med lätthet. Men som gravt hörselskadad vet jag hur talad kommunikation kan bli en ordentlig utmaning. Jag ser dagligen i både mitt yrkesliv som organisationskonsult och som engagerad i funktionshinderrörelsen att digital kommunikation väldigt ofta är en utmaning för äldre, personer med funktionsnedsättning eller nyanlända. Därför hoppas jag på många spännande lösningar som kan leda till nya sätt att kommunicera digitalt.

 

Jannike Tillå, Internetstiftelsen

Jannike Tillå, vice President Communications och Public Benefit på Internetstiftelsen. Digital expert med kunskap om svenskars internetvanor, digital delaktighet och barns digitala liv. Bred erfarenhet från ledande positioner inom främst media och civilsamhället.

– Alla människor i Sverige ska ha samma rätt och möjligheter att utnyttja internets tjänster, att kunna hantera digitala verktyg och förstå hur de fungerar är idag en fråga om demokrati. Varje insats som bidrar till att fler kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter är värdefulla. Jag är ser mycket fram emot att ta del av tävlingsbidragen i årets innovationstävling och hoppas på många smarta lösningar som kan bidra till att fler lämnar det digitala utanförskapet.

 

Katarina L. Gidlund, Mittuniversitetet

Katarina L Gidlund, professor i kritiska studier av digitalisering och samhällsförändring, på Mittuniversitetet. Forumledare för den multivetenskapliga forskningsmiljön Forum för digitalisering. Ledamot i SIDAs vetenskapliga råd och expert i Världsbankens Globala influcencer panel.

– När vi pratar om digitalisering och innovation så skapar vi vårt gemensamma samhälle och därför är det viktigt att vi inte tar för lätt på alla olika initiativ. För tillsammans skapar de en väv som vi sen kanske inte alltid känner igen oss i. Jag tycker därför att det är viktigt att initiativen analyseras och diskuteras i olika forum. Det här expertuppdraget är ett sådant forum och jag ser fram emot att få diskutera de ansökningar som kommer in tillsammans med övriga kloka kollegor i expertgruppen.

 

Martin Zakrisson, region Örebro län

Martin Zakrisson, enhetschef i Region Örebro län och samordnare för Sveriges regioner inom området elektronisk kommunikation för personer med funktionsnedsättning.

 

– I min roll ser jag allt fler hamna i det digitala utanförskapet. Teknikutvecklingen gör ibland att klyftan växer istället för att minska. Det PTS gör är att skapa förutsättningar för inkluderande innovation. Där kan bra, enkla och tillgängliga lösningar främjas och bli bra för alla. En bra idé blir än bättre när alla får ta del av resultatet. Ingenting är i regel omöjligt, det är bara olika svårt.

 

Pär Lannerö, Metamatrix AB

Pär Lannerö, senior rådgivare på Metamatrix AB. Arbetar idag mest med utbildning, granskningar och standardisering, Nationell expert i AccessibleEU och volontär i ledningen för tillgänglighetsnätverket t12t.se.

– Utanförskap, konflikter, pandemier, klimatkris, språkförbistring, ensamhet. Det råder ingen brist på problem för individer och samhälle. Men många av dem kan åtminstone mildras med hjälp av kommunikation. Sätten att kommunicera utvecklas hela tiden, men vissa av samhällets utmaningar är så stora att det inte räcker med små förbättringar. Vi måste även testa helt nya lösningar. Därför tror jag att PTS innovationstävling är oerhört värdefull. Vissa innovationer kommer såklart att vara stickspår, men jag hoppas kunna bidra till att höja andelen som leder till stora förbättringar av människors livskvalitet och en hållbar utveckling i samhället.

 

Stefan Lindeberg, Right Bridge Venture

Stefan Lindeberg, Mer än tjugo års erfarenhet av nordiska startup-bolag. Idag affärsängel och rådgivare till institutionella investerare, som Rightbridge Ventures. Tidigare på riskkapitalbolaget Creandum (där han är medgrundare) och innan dess på IT-företag som Microsoft, IBM och Cisco.

– PTS innovationstävling ger mig en unik möjlighet att både lära mig mer om och förstå digitalt utanförskap, och samtidigt bidra med erfarenheter och kunskap.

 

Sven Hagströmer, Avanza

Sven Hagströmer har sedan internets genombrott följt utvecklingen mycket noga. Det har blivit som grundare av Avanza och som tidig investerare i bolag som Klarna och Tink. 

– Som grundare av och ordförande för Avanza är jag självklart mycket intresserad av de frågor som PTS med denna tävling försöker stötta och uppmuntra. De är mycket viktiga att driva för att Sverige skall kunna uppnå en tätposition vad gäller att underlätta livet på internet.

 

Åsa Kåryd, telia

Åsa Kåryd, marknadsansvarig för digital Inkludering på Telia Sverige. Har lång erfarenhet av ledarskap och utbildning och har tidigare bland annat varit rektor och lärare.

 

– Ett samhälle för alla kommer inte av sig självt, vi måste alla bidra! Jag ser verkligen fram emot att ta del av de initiativ som är med och tävlar denna omgång av detta innovationspris för kommunikation. Digitaliseringen i sig skapar stora möjligheter för de som kan ta till sig den, fler behöver göra mer för att möjliggöra detta. Alla tävlingsbidrag kan på så vis ses som pusselbitar till ett inkluderande samhälle.