För dig som operatör

Som operatör har du ett viktigt ansvar för Sveriges elektroniska infrastruktur, och att den är så robust som möjligt. Här kan du läsa mer om vad du behöver göra, hitta användbara hjälpmedel och tjänster samt ansöka om stöd från oss på PTS.

Illustration kvinna med läsplatta

Dina möjligheter

Många operatörer och företag utvecklar säkerheten i sina system baserat på tillgänglig teknik och utifrån kommersiella grunder för att minimera risken för störningar och avbrott. Saknar du ekonomiska incitament för att erbjuda ökad robusthet, kan PTS bidra med medel.

Ansök om robusthetshöjande medel

Som operatör har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för robusthöjande åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar. Ansökan kan göras när som helst under året.

Här finns mer information om vilka åtgärder du kan få finansiellt stöd för samt hur du ansöker. 

Dina skyldigheter

Den grundläggande garantin för att elektroniska kommunikationer är robusta är din expertis och erfarenhet som nätägare eller operatör. Du är skyldig att följa lagen om elektronisk kommunikation och PTS regler. Du behöver vidta nödvändiga åtgärder så att verksamheten uppfyller kraven på säkerhet i nät och tjänster för att undvika störningar och avbrott.