Högkvalitativt tillträde

PTS fattade den 20 februari 2017 beslut om att marknaden för högkvalitativt tillträde inte längre ska regleras.

Ärendet har överklagats

arrow Vad omfattade marknaden?

Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser (marknad 6 enligt 2007 års rekommendation), det vill säga traditionella TDM-, PDH- och SDH-baserade förbindelser, samt ”carrier grade” Ethernet-förbindelser. För att kunna möta slutkundernas (företagens) olika behov och efterfrågan på högkvalitetstjänster har dock EU-kommissionen bedömt att det kan finnas skäl att utöka marknadens omfattning.