Pågående arbete

2017-02-20
PTS avreglerar marknaden för högkvalitativt tillträde

PTS fattade den 20 februari 2017 beslut om att marknaden för högkvalitativt tillträde inte längre ska regleras

Läs mer här.

2016-06-07
Andra samråd av utkast till analys av grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde

Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast 1 juli 2016.
Läs underlaget
Läs nyheten

2015-10-23
Remiss av PTS förslag till marknadsavgränsning
Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast 13 november.
Läs underlaget
Läs nyheten

2015-03-23
PTS har nu påbörjat arbetet på marknaden för högkvalitativt tillträde. Arbetet kommer att resultera i ett beslut, med planerad notifiering till EU-kommissionen sommaren 2016.PTS vill gärna ha marknadens synpunkter, både i samband med samråd och vid andra tillfällen. Information om arbetet publiceras löpande på PTS webbplats.

2015-01-30
Inkomna enkätsvar om grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde
Inkomna remissvar publicerade här.

2014-12-02
Enkät om grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde  
PTS förbereder det kommande arbetet med en ny produkt- och marknadsavgränsning genom att hämta in marknadens synpunkter på ett antal frågor relaterade till kommissionens senaste rekommendation om relevanta marknader från oktober 2014 och det gällande beslutet för termminerade avsnitt av hyrda förbindelser.
Till enkäten