Andra samråd av utkast till analys av grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4)

Den som vill lämna synpunkter på utkastet till marknadsanalys kan göra detta skriftligen till PTS på adressen hogkvalitativttilltrade@pts.se senast den 1 juli 2016. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats.

Om ni har några frågor med anledning av utkastet till marknadsavgränsning vänligen kontakta: Anders Öhnfeldt, 08-678 56 56 eller Lars Erik Axelsson, 08-678 55 60.