Telefoni

Branschinformation om telefoni

PTS utövar tillsyn av teleoperatörerna med syfte att se till att konkurrensen fungerar.

På telefoniområdet arbetar PTS bland annat också med att analysera marknadens utveckling och dela ut nummerserier till operatörerna.

Nummerfrågor Nummerfrågor

Information om nummerfrågor.

Anmälningsplikt Anmälningsplikt

Information om anmälningsplikten.

Konkurrensreglering Konkurrensreglering

Information om PTS konkurrensreglering.

Driftsäkerhet Driftsäkerhet

Information om hur PTS arbetar med driftsäkerhet.