Telefoni

Här hittar du branschinformation om telefoni.

PTS utövar tillsyn av teleoperatörerna med syfte att se till att konkurrensen fungerar.

På telefoniområdet arbetar PTS bland annat också med att analysera marknadens utveckling och dela ut nummerserier till operatörerna.

Nummerfrågor Ny lag om elektronisk kommunikation

Från den 3 juni gäller ny lag om elektronisk kommunikation. Här hittar du en översikt och kan läsa mer.

Anmälningsplikt Anmälningsplikt

Alla som avser tillhandahålla vissa kommunikationsnät och kommunikations­tjänster behöver göra en anmälan till PTS.

Konkurrensreglering Konkurrensreglering

SMP-besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation. Det gör att en långsiktig och hållbar konkurrens kan uppstå.

Man på cykel håller i mobiltelefon. Robust kommunikation

Lika nödvändigt som telefoni och internet är för dagens samhälle, är den digitala infrastruktur som är förutsättningen för elektronisk kommunikation.