Forum för betrodda tjänster

Forum för betrodda tjänster är möten där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör betrodda tjänster enligt eIDAS.

Nästa forum för betrodda tjänster kommer att hållas under hösten 2023. Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i egna fönster.

Frågor om forum för betrodda tjänster besvaras av Björn Scharin, Bjorn.Scharin@pts.se.

Forum för betrodda tjänster 10 juni 2021

Forum för betrodda tjänster 19 november 2020

Forum för betrodda tjänster 29 april 2019

Forum för betrodda tjänster 21 november 2018

Forum för betrodda tjänster 15 maj 2018