Forum för betrodda tjänster

Forum för betrodda tjänster

Forum för betrodda tjänster är möten där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör betrodda tjänster enligt eIDAS.

Möten hålls två gånger per år. Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i egna fönster.

Frågor om forum för betrodda tjänster besvaras av Björn Scharin, (Bjorn.Scharin@pts.se).

 

Forum för betrodda tjänster 21 november 2018

Forum för betrodda tjänster 15 maj 2018


 

Forum för betrodda tjänster 27 november 2017


Forum för betrodda tjänster 18 maj 2017