Översyn av eIDAS-förordningen

EU-kommissionen presenterade i början av juni 2021 ett förslag till en uppdaterad eIDAS-förordning. Förslaget innehåller mindre förändringar av de sedan tidigare reglerade betrodda tjänsterna men föreslår även ett antal nya betrodda tjänster och nya regler inom området elektronisk identifiering.

De föreslagna nya tjänsterna är:

  • En digital europeisk identitetsplånbok
  • Elektronisk arkivering
  • Attestering av attribut
  • Elektroniska liggare
  • Tjänster för distansunderskrifter

Förordningsförslaget är ett ramverk där flera detaljer kommer att antas genom så kallade genomförandeakter. En genomförandeakt i detta sammanhang innebär att en rättsakt tas fram av medlemsländerna och EU-kommissionen. En sådan genomförandeakt refererar vanligen till en standard och den som följer standarden förutsätts därefter leva upp till kraven enligt förordningen.

Utöver förslaget till en förändrad eIDAS-förordningen så presenterade EU-kommissionen också en rekommendation som bl.a. innebär att medlemsländerna tillsammans med EU-kommissionen ska arbeta fram en verktygslåda med arkitektur och ramverk för den europeiska elektroniska identitetsplånboken. Ett sådant arbete pågår via den s.k. eIDAS expertgruppen och där har ett utkast till arkitektur och beskrivning tagit fram. EU-kommissionen efterfrågar feedback på detta utkast. Det kan göras via deras verktyg som kräver registrering: Länk till verktyget

Länk till översynsförslaget

Länk till rekommendationen

Mer om europeisk identitetsplånbok (länk till digg)

Just nu förhandlas förslaget i Rådet och EU-parlamentet. eIDAS expertgrupp arbetar även vidare med mer detaljerade specifikationer vad gäller den europeiska digitala identitetsplånboken.