Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd

På den här webbsidan kommer du hitta information om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2020. All rapportering och uppföljning sker i PTS portal.

Just nu håller PTS på att färdigställa den portal där rapportering och uppföljning kommer ske, och den blir tillgänglig från och med senare delen av april. Redan nu kan du begära lösenord för att komma in i portalen, vilket du gör här PTS portal. Notera att när du ansöker om åtkomst behöver du ange ett mobilnummer. På mobilnumret kommer du motta en engångskod vid inloggning till PTS portal.  

I PTS portal kommer det dels finnas en ”rapporteringar och uppföljningar”-modul för progress-rapportering för 6-månader/12-månader/24-månader, dels för slutrapportering. Dessutom finns det i ”kunskapsbasen” information, manualer, mallar och annat för att underlätta rapporteringen. Det finns även möjlighet att ställa frågor i PTS portal via ”supportärenden”.

Om du har frågor redan nu kring detta  eller uppföljningen går det bra att vända dig till bredbandsstod@pts.se.