Funktionsrätt Skåne: Betala biljetten med ansiktet

Här presenteras Funktionsrätt Skånes projekt, en av fyra vinnare i PTS sjuttonde innovationstävling Betaltjänster för alla.

Med hjälp av Funktionsrätt Skånes lösning ska användare kunna bekräfta köp med sitt ansikte. Lösningen ska göra det möjligt för fler att genomföra ett digitalt köp till exempel i kollektivtrafiken, i en affär eller vid e-handel.

Projektet sker i form av ett koncepttest (proof of concept) för att visa på genomförbarhet. Kollektivtrafiken har valts eftersom Funktionsrätt Skåne och Skånetrafiken har uppmärksammats på att vissa har svårt att köpa biljetter.

Lösningen som tas fram innebär att digitala köp kan bekräftas med säker teknik för ansiktsigenkänning. Deras lösning kommer att innebära att personer som idag har svårt att köpa digitala biljetter i kollektivtrafiken kommer att få ett enklare sista steg.

Beskrivning av tjänsten Betala med ansiktet.

Behovsbeskrivning

I övergången från kontanta medel till digitala betaltjänster har vissa användare fullt ut inte kunnat erbjudas tillgängliga betallösningar. Funktionsrätt Skåne har identifierat att det finns personer som tycker att det är svårt eller helt omöjligt att använda Skånetrafikens nuvarande biljettsystem, till exempel personer med funktionsnedsättning, socio-ekonomiskt utsatta personer eller barn och ungdomar

Begripsams undersökning ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” visar också att bland personer med funktionsnedsättning finns en stor grupp som inte kan eller vill använda mobilt Bankid.

Målgrupper

  • Resenärer som behöver ett förenklat sätt att köpa biljett.
  • Aktörer som säljer biljetter.
  • Individer som inte kan eller vill använda mobilt Bankid.
  • Individer som tycker nuvarande digitala id-lösningar är svåra eller otillgängliga.

Effektmål

  • Personer med funktionsnedsättning: Personer som idag inte kan identifiera sig ska anse att konceptet är ett användbart alternativ.
  • Barn och föräldrar – Ska anse att konceptet löser problemet med att barn inte kan identifiera sig via Bankid.
  • Länstrafikbolag – Ska anse konceptet som en likvärdig lösning i jämförelse med dagens alternativ.
  • Regioner – Ska anse konceptet som en likvärdig lösning i jämförelse med dagens lösningar.
  • E-handlare – Ska anse konceptet som en likvärdig lösning i jämförelse med dagens alternativ.

Innovation

Funktionsrätt Skåne vill utveckla en lösning som gör det möjligt att identifiera sig med hjälp av teknik för ansiktsigenkänning. Lösningen har potential att användas vid många andra digitala betalningar än biljettköp.

Finansiering

Budgeterad kostnad är 1 491 813 kronor, varav 1 235 813 kronor är PTS-finansierat och 256 000 kronor är egenfinansierat.

Om Funktionsrätt Skåne

Funktionsrätt Skåne är en idéburen samarbetsorganisation för Skånes funktionshinderrörelse. Idag är 36 skånska läns- och distriktsorganisationer medlemmar i Funktionsrätt Skåne som organiserar ungefär 40 000 personer.

Mer information

Projektperiod: 2021-09-01—2023-02-28

Projektägare: Funktionsrätt Skåne

Webbsida: funktionsrattskane.se 

Kontaktuppgifter: Thomas P Larsson, tfn: 070-526 26 78, e-post:  thomas.larsson@funktionsrattskane.se.

Läs mer om PTS innovationstävling Betaltjänster för alla.