Anslut till Sweden Connect

E-tjänster som kräver elektronisk identifiering och som används i offentlig verksamhet ska vara anslutna till den svenska eIDAS-noden, Sweden Connect. Syftet med kravet är att underlätta för medborgare inom EU att använda e-tjänster över landsgränser.

Enligt EU-förordningen eIDAS behöver varje medlemsland tillhandahålla en så kallad landsnod , en anslutningspunkt där e-legitimationstrafiken kontrolleras och ”översätts” till respektive lands identitetsmetod. I Sverige är landsnoden Sweden Connect.

Offentliga aktörer som tillhandahåller e-tjänster med krav på elektronisk identifiering är sedan den 1 juni 2021 skyldiga att acceptera andra EU-länders e-legitimationer som har en likvärdig eller högre tillitsnivå än den svenska e-legitimationen. Genom att ni ansluter er till noden blir det möjligt för användare att legitimera sig mot era e-tjänster med utländska e-legitimationer. Samtidigt uppfylls kraven i eIDAS-förordningen om att acceptera metoder för elektronisk identifiering som utfärdats i ett annat EU-land. De utländska e-legitimationer som ingår är de som anmälts av andra eIDAS-anslutna länder.

Exempel på användningsområden

E-tjänster som är anslutna till Sweden Connect möjliggör tex att:

  • En användare som är bosatt i ett annat EU-land kan legitimera sig med det landets e-legitimation, för att komma åt era e-tjänster.
  • En medborgare från ett annat EU-land än Sverigekan komma åt vissa svenska myndigheters e-tjänster utan att behöva skaffa en svensk e-legitimation.

Så här ansluter ni er

Det här behöver ni göra för att anslutna en e-tjänst till Sweden Connect.

  • Teckna ett avtal med Myndigheten för digital förvaltning (Digg).
  • Gör e-tjänsten redo för eIDAS.
  • Genomför en teknisk anslutning till Sweden Connect.

Anslutningen är kostnadsfri för offentliga aktörer. Privata aktörer kan ansluta sina e-tjänster till Sweden Connect, mot en anmälningsavgift.

Läs mer om hur ni går tillväga på swedenconnect.se (Digg).

Undantag från anslutningsskyldighet

Undantag från anslutningsskyldigheten gäller om anslutningen medför risk för skada för totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt. Säkerhetspolisen och myndigheter som hör till försvarsdepartementet är undantagna från anslutningskravet.

Kravet på anslutning gäller inte heller aktörer som utöver elektronisk identifiering även tillåter alternativa identifieringsmetoder.

PTS roll

PTS är tillsynsmyndighet över anslutningsskyldigheten till eIDAS-noden. PTS är även tillsynsmyndighet över tillhandahållare av betrodda tjänster.  

Läs mer om PTS arbete med betrodda tjänster.