Internet

Branschinformation om internet

PTS utövar tillsyn av internetoperatörerna för att till exempel se till att konkurrensen fungerar och bestämmelser om integritetsskydd följs.

Bland myndighetens andra uppgifter finns arbetet med att utlysa bredbandsstöd, samt att stödja samhällets arbete när det gäller skydd mot it-incidenter.

Stor rulle med grön fibertråd och grävmaskin. Bredbandsstöd

Information om PTS arbete med bredbandsstöd.

Par med dator Bredbandsstrategin

Information om bredbandsstrategin.

PTS flagga Anmälningsplikt

Läs mer om anmälningsplikten.

Barn vid dator Konkurrensregleringen

Läs mer om PTS konkurrensreglering på bredbandsområdet.