Internet

Branschinformation om internet

PTS utövar tillsyn av internetoperatörerna för att till exempel se till att konkurrensen fungerar och bestämmelser om integritetsskydd följs.

Bland myndighetens andra uppgifter finns det kontinuerliga arbetet med att öka robustheten i näten, samt att stödja samhällets arbete när det gäller skydd mot it-incidenter.

På denna avdelning av webbplatsen finns information och tjänster för dig som arbetar inom branschen. Läs mer om internet för dig som privatperson på konsumentsidorna.

Barn med dator Robust kommunikation

Information om PTS arbete med robust kommunikation.

Par med dator Bredbandsstrategin

Information om bredbandsstrategin.

PTS flagga Anmälningsplikt

Läs mer om anmälningsplikten.

Barn vid dator Konkurrensregleringen

Läs mer om PTS konkurrensreglering på bredbandsområdet.