Gällande prisreglering

Nu gällande prisreglering för det mobila nätet.

Gäller från och med den 1 från 1 oktober 2016.

Ta del av besluten här

Direktlänk modell

Direktlänk modelldokumentation