Gällande prisreglering för det mobila nätet

Gäller från den 1 oktober 2016.

Läs besluten

LRIC-modell för beräkning av kostnader för samtalsterminering av mobilnät Sverige

Modelldokumentation