Arbetsmarknad för alla - PTS fjortonde innovationstävling

PTS fjortonde innovationstävling är avslutad och de slutgiltiga vinnarna är utsedda. Tävlingen hade temat ”Arbetsmarknad för alla” och arrangerades tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Sammanlagt kom det in 134 bidrag som efter en noggrann urvalsprocess ledde till 24 vinnare. De fick dela på 39,5 miljoner kronor för att göra verklighet av sina idéer.

Se kompetens inte hinder

Syftet med PTS fjortonde innovationstävling var att bidra till en arbetsmarknad där arbetsgivare ser kompetens och möjligheter istället för hinder. PTS och Arbetsförmedlingen ville genom tävlingen få fram digitala lösningar som leder till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

De vinnande projekten handlar om att erbjuda alla jämlika förutsättningar via digitala lösningar och verktyg oavsett förkunskaper och förmågor. Med hjälp av dessa kan arbetsmarknaden bli mer tillgänglig för alla, vilket i förlängningen även kan bidra till mindre diskriminering och utanförskap i samhället.

Innovationstävlingens 24 vinnare

I innovationstävlingen Arbetsmarknad för alla blev 24 projekt vinnare.

arrow Ancon

Anacon utvecklar kassasystem och i detta projekt har de utvecklat stödfunktioner i ett befintligt kassasystem för att anpassa det till personer med funktionsvariationer.

Typiska verksamheter för produkten är caféer och butiker som erbjuder arbetstillfällen till människor med kognitiva nedsättningar eller andra funktionsvariationer som synnedsättning eller dyslexi.

Ancon har över 100 kunder som använder det första systemet Ancon G1 Assist och dessa kunder kommer nu få möjligheten att uppgradera sina system till Ancon G2 Assist.

Startdatum: 2018-02-01
Slutdatum: 2019-03-31

Mer info: ancon.se

Slutrapport Ancon

arrow Changers Group

Changers group utvecklar plattformen Mishmash där talanger kan ta uppdrag, så kallade gig. Plattformen ger även möjlighet att skicka ett uppdrag vidare i det egna nätverket. Innovatörerna har gjort användartester av plattformen.

Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum: 2019-03-31

Mer info: changershub.se

Slutrapport Changers Group

arrow Creador

My Dream Now är ett digitalt stöd för att hjälpa unga att hitta vägar ut till arbetsmarknaden. Vuxna registrerar sig, unga söker, tar kontakt, chattar och boka en fika för att höra hur det är att jobba.

Primärt vänder sig stödet till unga som har svårt att ta sa sig in på arbetsmarknaden i åldrarna 16-20. Det kan röra sig om unga med funktionsvariationer och unga med svag socio-ekonomisk bakgrund.

Projektstart: 2018-01-15 

Projektslut: 2019-06-20

Mer info: mydreamnow.se

Slutrapport My Dream Now

arrow Gigway

Gigway är en mobil arbetsförmedlare som inledningsvis vänder sig till jobbsökande och uppdragsgivare inom områdena media, marknadsföring och tech. Plattformen vänder sig mot både frilansare som vill fakturera själva och uppdragstagare som vill bli anställda och få lön genom Gigway. Den underlättar att hitta giggen genom att på ett enkelt sätt matcha arbetssökande med uppdrag.  Den förenklar också administrationen in processen.

Funktionshindrade personer med diagnoser som ADHD, ADD och Autism har svårt att hålla ett heltidsjobb, men behöver strukturer i vardagen. Gig-ekonomin är därför en möjlighet att hitta uppdrag istället för heltidsjobb, jobba flexibla arbetstider, kunna jobba hemifrån och få stöd från appen och Gigways personal.

Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum: 2019-04-30

Mer info: gigway.se

Slutrapport Gigway

arrow Digital New Agency

LetsGig ar en mobil matchnings- och rekryteringsplattform som syftar till att hjälpa unga personer med begränsad arbetslivserfarenhet att komma in på arbetsmarknaden genom extrajobb, oavsett funktionsförmåga. Appen länkar samman arbetsgivare med Sveriges alla studenter från 15 år som söker extrajobb. Via plattformen får unga personer ett verktyg att enkelt bygga sitt digitala CV och matchas med arbetsgivare som de kan skapa kontakt med direkt i mobilen via chatt.

Plattformen lanserades i mars av 2019 i samarbete med Mecenat.

Startdatum: 2018-01-08
Slutdatum: 2018-03-31

Mer info: letsgig.se

Slutrapport Digital New Agency

arrow Dolphin Computer Access

Tjänsten EasyReader Share distribuerar dokument direkt till en läsapplikation som erbjuder mottagaren läsning på ett tillgängligt sätt. Tjänsten omvandlar dokument i MS Word-format till det tillgängliga formatet EPUB3. Syftet är att ge en helhetslösning till dem som skapar dokument.

Startdatum: 2018-01-01

Slutdatum: 2019-09-30

Mer info: yourdolphin.com

Slutrapport Your Dolphin

arrow Gleechi

Projektet har undersökt hur applikationer för arbetsträning med hjälp av virtuell verklighet ska designas för att inkludera personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Produkten riktar sig mot industriföretag som har behov av bättre verktyg för att träna och utbilda personal. Projektet har särskilt fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som väntas kunna gynnas särskilt mycket av produkten.

Startdatum: 2018-01-08

Slutdatum: 2019-01-18

Mer info: gleechi.com

Slutrapport Gleechi

arrow Iris Hadar

Rekryteringstjänsten Jobbra.se matchar arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden med arbetsgivare – utan att gå omvägen via ett traditionellt CV.

Den tekniska lösningen, Jobbra.se, bygger på att arbetsgivaren lägger ut en jobbannons med hjälp av video, bild och text och ställer några frågor om tjänsten. Den arbetssökande ska sedan svara på frågorna och behöver inget CV. Arbetssökande svarar på frågorna på det sätt som passar dem bäst, med video, ljud eller text.

Startdatum: 2018-02-01

Slutdatum: 2019-03-31

Mer info: jobbra.se

Slutrapport jobbra.se

arrow Lernia

Projektets syfte var att skapa ett digitalt stöd för SFI‐deltagare under tiden de är inom SFI för att påbörja resan till utbildning och arbete på Lernia.

I ett samarbetsprojekt mellan Lernia och Telia togs Join-appen fram. Appen förenklar och tydliggör de steg som man behöver för att få ett jobb som ny i Sverige. Den innehåller olika avsnitt och övningar som tillsammans ökar förståelsen och blir en guide på vägen mot en anställning.

Mer info: lernia.se

Slutrapport Lernia

arrow Lingio

Lingio utvecklar språkappar i svenska för yrkesverksamma. Detta projekt vände sig till utrikesfödda med funktionsnedsättning för att hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden. Lingio har utvecklat nya kurser och gjort anpassningar i sina befintliga appar för att passa personer med problem att läsa, skriva, höra, se, förstå, röra sig eller att interagera socialt.

Startdatum: 2018-02-01
Slutdatum: 2019-02-28

Mer info: lingio.co

Slutrapport Lingio

arrow Misa

Webbapplikationen Hitta yrket är ett stöd som informerar om olika yrken på ett visuellt sätt. Unga som varken arbetar eller studerar, nyanlända och personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan med hjälpmedlet inspireras till ett yrkesval som utgår från deras styrkor.

Startdatum: 2018-01-10

Slutdatum: 2019-02-15

Mer info: misa.se

Slutrapport Hitta yrket

arrow Nodd

Nodd är ett online-verktyg för underhåll som primärt riktar sig till personer med dyslexi, adhd och lindrig autism som har det gemensamt att det finns en svårighet att ta till sig information om arbetsuppgifter när den beskrivs med stora mängder ord.

Underhållsåtgärder för systemstöd och processer beskrivs med figurer istället för ord. Syftet är att förbättra kommunikation och öka tillgängligheten och delaktigheten för användare.

Startdatum: 2018-01-01

Slutdatum: 2019-06-30

Mer info: nodd.se

Slutrapport Nodd

arrow nWise

Call for All är en tjänst som möjliggör för personer med behov av alternativa kommunikationsmetoder vid sidan av tal att använda sig av distanskommunikation. Tjänsten är särskilt utvecklad för användare av programvara för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).

Genom att kunna producera artificiellt tal från text eller bilder i ett telefonsamtal, eller skriva SMS med samma inmatningsmöjligheter, erbjuds användaren möjligheten att kommunicera på på distans.

Startdatum: 2018-01-31

Slutdatum: 2019-10-31

Mer info: nwise.se

Slutrapport nWise

arrow Passalen

Unga med fysiska som kognitiva funktionsvariationer, är långt ifrån arbetsmarknaden och Good Job syftar till att ge dem en möjlighet till arbetslivserfarenhet.

Projektet har skapat en hemsida för informationsspridning och som verktyg för arbetsgivare vid jobbannonsering för att unga med funktionsvariation ska kunna hitta extrajobb.

Startdatum: 2018–01-01

Slutdatum: 2019-06-30

Slutrapport Passalen

arrow Polar Print Försäljning

Projektet har tagit fram en modul till affärssystemen i produktfamiljen Visma Administration. Modulen gör det möjligt för personer med nedsatt syn att använda systemen med skärmläsningsprogrammet Supernova.

Startdatum: 2018-01-01

Slutdatum: 2019-05-31

Mer info: polarprint.se

Slutrapport Administrativt arbete med nedsatt syn

arrow Psykologpartners W&W

Vuxna med adhd erbjuds få behandlingsmöjligheter. 30 procent blir inte hjälpta av mediciner, och även för de övriga finns relaterad ohälsa som kan lindras med digital psykologisk behandling.

Adhd-hjälpen är ett digitalt behandlingsprogram, för att höja funktionsnivån hos vuxna med adhd. Adhd-hjälpen utvecklat i samråd med användare och programmet ska komplettera dagens vårdutbud för målgruppen.

Startdatum: 2018-01-01

Slutdatum: 2019-06-30

Mer info: psykologpartners.se

Slutrapport Psykologpartners W&W

arrow Stiftelsen Give it Forward och Gigger AB

Short track to work är ett samarbete mellan Giger och Give it Forward som delar på vinstsumman. 

En digital ledarhund leder målgruppen genom olika myndigheters byråkrati mot matchning till arbete eller studier. Den digitala ledarhunden är en matchningsplattform som bygger på artificiell intelligens och machine learning. Målgrupperna matchas direkt mot arbetsgivares personalpooler. Arbetsgivarna har möjlighet att få en samlad faktura och låta systemet hantera arbetsgivaravgifter, skatter och eventuella lönebidrag eller anställningsstöd.

Startdatum: 2018-01-01

Slutdatum: 2019-04-01

Mer info: www.gigger.se

Slutrapport Short track to work

arrow Student Competitions

Student Competition är ett digitalt verktyg för normoberoende rekrytering av kandidater till arbetsförberedande utbildningsprogram.

En digital studievägledare hjälper den sökande kandidaten att bättre förstå vad utbildningsprogrammet innebär och hur det matchar kandidatens särskilda behov och ambitioner.

Utbildningsinstitutionen får information om kandidaten och kan leda kandidaten till rätt utbildning på ett lättare sätt.

Startdatum: 2018-01-15 

Slutdatum: 2019-08-31

Mer info: studentcompetitions.com

Slutrapport för Student Competitions

arrow Tree of Pets

Instnt är en rekryteringsplattform för att matcha kandidater med företag på ett snabbt, miljövänligt och effektivt sätt. Verktyget ger fördelar för både arbetssökande och personer som jobbar med rekrytering. Med Instnt får kandidaten svara på unika videobaserade frågor gällande den sökta tjänsten istället för att skicka ett personligt brev och CV. På så sätt får personer med till exempel kognitiv nedsättning det enklare att visa sitt rätta jag för företagen.

Företaget får, i sin tur, en direkt och mer rättvis uppfattning av den arbetssökande. Även personer som jobbar med rekrytering och har till exempel ADHD eller dyslexi får ett enkelt verktyg att använda som kan leda till bättre prestationer, högre sysselsättning och fler rekryteringar där kandidat och företag matchar.

Startdatum: 2018-01-01

Slutdatum: 2019-02-19

Mer info: instnt.com

Slutrapport Tree of Pets

arrow WeCompose

Personlighetstestet Big Acess har en design som passar alla, oberoende av funktionsvariation. Testet är framtaget för rekrytering och fungerar så att personer med funktionsnedsättning kan svara på lika villkor som andra.

Variablerna som anpassats för målgrupperna är exempelvis grafisk och funktionell design, språk, normgrupper, algoritmer samt automatiserad feedback. Testet har utvecklats med nya innovativa item-format, där kandidaten kan välja att kartlägga sin kompetens antingen via text eller via bilder.

Startdatum: 2018-01-01

Slutdatum: 2019-06-30

Mer info: wecompose.se

Slutrapport Personlighetstest med design för alla

arrow Volontärbyrån

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Syftet med det här projektet var att göra det enklare för människor med funktionsnedsättning att engagera sig ideellt. Projektet har tillgänglighetsanpassat Volontärbyråns sajt och tagit fram stöd till ideella organisationer.

Startdatum: 2018-01-15
Slutdatum: 2019-03-29

Mer info: volontarbyran.org

Slutrapport Volontärbyrån

arrow Workbuster

Hello Talent! är ett projekt där Workbuster för arbetssökanden närmare
arbetsmarknaden. Detta sker genom att inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen matchas med utlysta jobb och om en deltagare blir matchad till ett jobb, syns detta direkt i rekryteringsverktyget.

Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum: 2019-03-31

Mer info: workbuster.com

Slutrapport Workbuster

arrow Yepstr

Appen Yepstr förmedlar uppdrag till ungdomar. Nu har appen ny funktionalitet, för att förenkla för ungdomar som har lättare funktionsvariationer samt utrikesfödda. Till exempel har uppdragsbeskrivningarna blivit tydligare och projektet har tagit fram FAQer i videoformat. Appen har även förbättrad tillgänglighet.

Startdatum: 2018-01-02

Slutdatum: 2018-12-14

Mer info: www.yepstr.com

Slutrapport Första jobbet finns hos dina grannar