Operatörer

På den här sidan återfinns listor över operatörer som anmält respektive avanmält verksamhet till PTS enligt lagen (2022:482:) om elektronisk kommunikation.