Koppla upp till framtidens internet med IPv6

Det har varit känt sedan länge. Antalet IPv4-adresser kommer att ta slut. Hittills har nödlösningar räddat situationen, men det är inte en hållbar väg. Lösningen är att införa IPv6.

Koppla upp till framtidens internet med IPv6

Det har varit känt sedan länge. Antalet IPv4-adresser kommer att ta slut. Hittills har nödlösningar räddat situationen, men det är inte en hållbar väg. Lösningen är att införa IPv6.

Koppla upp till framtidens internet med IPv6

Det har varit känt sedan länge. Antalet IPv4-adresser kommer att ta slut. Hittills har nödlösningar räddat situationen, men det är inte en hållbar väg. Lösningen är att införa IPv6.

Varför IPv6?

IPv4-adresserna är slut

I och med den globala bristen på IPv4-adresser, är inte IPv6 ett alternativ, det är en nödvändighet. Internet i Europa kommer från och med nu endast att växa över IPv6.

Tillgänglig för alla

Kommuner, regioner och statliga myndigheter ska tillhandahålla information och digitala tjänster som är tillgängliga för alla. Idag används både IPv4 och IPv6 på internet, men IP-adresserna är inte kompatibla med varandra. För att vara tillgänglig för alla krävs att åtminstone externa digitala tjänster som webbplats, e-post och DNS-tjänst har stöd för både IPv6 och IPv4.

Framtidssäker digitalisering

I dag är tillväxten på internet baserad på IPv6. Sjukvård, omsorg, energi och transporter är bara några områden där verksamheten kräver fler IP-adresser för att fungera optimalt. Med IPv6 kan varje enhet få en unik adress i ett väl segmenterat nät. Det möjliggör ett enklare, säkrare och smidigare införande av bland annat sakernas internet (Internet of Things, IoT).

Snabbare överföringshastighet

Prestandajämförelser mellan IPv4 och IPv6 visar att IPv6 är snabbare än IPv4. Med IPv6-adresser behöver kunder inte dela på IP-adresser, vilket är fallet med IPv4-adresser genom så kallad adressöversättning (NAT). När en IPv4-adress delas med andra kunder begränsas inte bara antalet sessioner per kund, utan också överföringshastigheten.

Möjliggör innovation

Genom att införa IPv6 kan offentlig sektor och näringsliv få tillgång till den mängd IP-adresser som behövs för nya tjänster och ny utrustning. Det möjliggör en stor mängd nya innovationer och affärsmöjligheter. Internet kan därmed fortsätta att växa och vara en motor för innovation.

Underlättar samarbeten

IPv6 gör samarbeten och sammanslagningar av organisationer enklare eftersom krockar med interna IPV4-adresser kan undvikas. Många organisationer använder idag samma IPv4-adresser vilket skapar problem. Med IPv6 skickas istället de faktiska adresserna direkt mellan organisationerna.

Enklare och tryggare

IPv6 ger fördelar för nätverkstekniker och för organisationen. Det interna nätet kan organiseras mer ändamålsenligt, vilket förenklar administration och förändringsarbete samt förbättrar säkerheten. Den stora tillgången till adresser och subnät i IPv6 gör att subnät kan fördelas efter olika parametrar såsom geografi, användargrupper, säkerhetszoner eller våningsplan i ett kontor.

Modern IT-utrustning har stöd för IPv6

De flesta system, tjänster och programvaror har redan stöd för IPv6. Viss utrustning samt verksamhetsspecifika och egenutvecklade programvaror för en mindre målgrupp kan sakna stöd för IPv6. Det innebär oftast inga större problem, då det går att behålla IPv4-stödet, tills dess att det är aktuellt att ersätta utrustningen eller programvaran.

Myter och fakta

”IPv6 är inte aktuellt idag, utan något för framtiden”

Oavsett om ni har aktiverat IPv6 eller inte, så har en del utrustning i era interna nät redan stöd för IPv6. Utrustning som har IPv6-stöd kommer i första hand använda IPv6 när den kommunicerar med annan sådan utrustning vid lokal kommunikation i era interna nät.

”IPv6 är osäkert”

IPv6 möjliggör nya typer av attacker på nätnivå, men motsvarande attacker har genomförts, och genomförs, fortfarande mot IPv4. IPv6 är med andra ord varken säkrare eller osäkrare än IPv4.

”IPv6 höjer kostnaderna”

Det är inte dyrt att införa IPv6, oftast har befintlig utrustning stöd för IPv6 och ingen ny utrustning behöver köpas in. Med rätt planering av införandet behöver det inte ta lång tid, det kan räcka med 30-40 timmar att införa IPv6 på era externa digitala tjänster. Rätt genomfört leder IPv6 till en förenkling och modernisering av ert interna nät.

”IPv6 är så annorlunda”

Det är ingen större skillnad mellan de två IP-protokollen (IPv4 och IPv6) för internetanvändarna. Mycket förenklat är det bara transporten, adresstilldelning och antalet tillgängliga adresser som skiljer. De överliggande applikationsprotokollen som HTTPS, DNS, SMTP fungerar precis lika oavsett om de använder IPv6 eller IPv4 som transport.

Behöver vi det gamla IPv4?

Digitala tjänster som tillhandahålls externt kräver dual stack. I övrigt kan allting annat anslutas med enbart IPv6. Microsoft, till exempel, planerar att lämna IPv4 helt och inte använda protokollet i sina interna nät. 

Läs mer om Microsofts arbete att gå över till IPv6.

 

Många organisationer jobbar med IPv6-nät utan IPv4-stöd i serverhallarna och låter de lastbalanserare som hanterar trafiken mot externa nät göra adressöversättning för att få IPv4-access. Det här tillvägagångssättet är krångligare än att aktivera dual stack, men det är ett möjligt alternativ.

 

Om ni skulle välja att gå över till enbart IPv6 internt kan adressöversättning från IPv6 till IPv4 göras med hjälp av NAT64/DNS64 så att ni från ert interna IPv6-nät får tillgång till IPv4-innehåll på internet. Ni slipper därmed dubbla protokoll på det interna nätet.

Det är inte bara stora organisationer som Microsoft som infört stöd för IPv6. Vill du lära dig mer om andra organisationers erfarenheter av att införa IPv6?

Ta del av verkliga exempel från offentlig sektor.

 

Är du nyfiken på om en grannkommun, region eller särskild myndighet har IPv6? Med webbtjänsten "IPv6 i offentlig sektor" kan du se vilka organisationer som har infört IPv6 på extern webbplats, e-post och DNS.

Till webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor.

Praktisk vägledning

Här hittar du vår guide som ger praktiskt stöd genom hela införandeprocessen och som hjälper dig att planera, genomföra och förvalta arbetet. Ta del av övergripande råd och tips

Praktisk vägledning

Här hittar du vår guide som ger praktiskt stöd genom hela införandeprocessen och som hjälper dig att planera, genomföra och förvalta arbetet. Ta del av övergripande råd och tips

Praktisk vägledning

Här hittar du vår guide som ger praktiskt stöd genom hela införandeprocessen och som hjälper dig att planera, genomföra och förvalta arbetet. Ta del av övergripande råd och tips

Frågor och svar

Vad är IPv6?

Internetprotokoll version 6 (IPv6) är den senaste versionen av protokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – datorer och teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera. Den tidigare versionen av IP-adresser (IPv4) är i princip slut, vilket gör det svårt att koppla upp nya enheter mot nätet. IPv6 kommer på sikt att ersätta IPv4 eftersom de inte är kompatibla med varandra. IPv6 är därför en möjliggörare för bland annat tjänster inom sakernas internet (Internet of Things, IoT) och för 5G.

Varför ska en kommun, region eller myndighet införa IPv6?

Det finns flera skäl till varför IPv6 ska införas. Idag används både IPv4- och IPv6-adresser för att kommunicera via nätet. För att vara tillgängliga för alla medborgare, företag och organisationer, både i Sverige och utomlands, behöver externa tjänster ha stöd för både IPv6 och IPv4. Det är en förutsättning för att tillhandahålla information och digitala tjänster till alla – att trygga den digitala servicen.

 

Med IPv6 framtidssäkras digitaliseringen. IPv4-adresserna är i princip slut, och för att koppla upp nyutvecklade internetbaserade enheter (sakernas internet, IoT) behövs IPv6. För offentlig sektor kan det exempelvis vara elmätare, enheter för vård i hemmet, parkeringsövervakning och styrning av värme och belysning i lokaler.

Är det krav på att införa IPv6 i offentlig sektor?

Det finns inga lagkrav på att införa IPv6 i offentlig sektor. Regeringen vill främja och uppmuntra offentlig sektor att öka användandet av IPv6, då det är nödvändigt för att vara tillgänglig för alla medborgare, företag och organisationer både i Sverige och utomlands. Den tidigare versionen av IP-adresser (IPv4) är i princip slut, vilket gör det svårare att koppla upp nya enheter mot nätet om inte IPv6 börjar användas.

Hur kan jag ta reda på om en viss kommun, region eller myndighet har infört IPv6?

Webbtjänsten ”IPv6 i offentlig sektor” ger dig information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har infört IPv6 på den externa webbplatsen, för e-post och DNS.

Webbtjänsten är utvecklad inom ramen för regeringsuppdraget att främja införandet av IPv6, vilket myndigheten hade mellan juni 2019 och mars 2021. 

Till webbtjänsten "IPv6 i offentlig sektor".

Ta ett klokt beslut

Genom att införa nästa generations IP-adresser, kommer offentligt sektor i Sverige vara redo för framtidens internet. Tillsammans med bättre service, effektivare tjänster och innovation. Men ännu viktigare – IPv6 öppnar upp möjligheten för människor att nå varandra, och ser till att internet förblir den kommunikationskanal den är ämnad att vara. För alla. Lång tid framöver.

Ta ett klokt beslut

Genom att införa nästa generations IP-adresser, kommer offentligt sektor i Sverige vara redo för framtidens internet. Tillsammans med bättre service, effektivare tjänster och innovation. Men ännu viktigare – IPv6 öppnar upp möjligheten för människor att nå varandra, och ser till att internet förblir den kommunikationskanal den är ämnad att vara. För alla. Lång tid framöver.

Ta ett klokt beslut

Genom att införa nästa generations IP-adresser, kommer offentligt sektor i Sverige vara redo för framtidens internet. Tillsammans med bättre service, effektivare tjänster och innovation. Men ännu viktigare – IPv6 öppnar upp möjligheten för människor att nå varandra, och ser till att internet förblir den kommunikationskanal den är ämnad att vara. För alla. Lång tid framöver.

Införande av IPv6 i offentlig sektor

Vill du veta vilka som redan har infört IPv6? Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor ger dig information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har stöd för IPv6 på den externa webbplatsen, e-post och DNS.

Införande av IPv6 i offentlig sektor

Vill du veta vilka som redan har infört IPv6? Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor ger dig information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har stöd för IPv6 på den externa webbplatsen, e-post och DNS.

Införande av IPv6 i offentlig sektor

Vill du veta vilka som redan har infört IPv6? Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor ger dig information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har stöd för IPv6 på den externa webbplatsen, e-post och DNS.