IPv6-forum

IPv6-forum ska vara en mötesplats för att utbyta erfarenheter och ge förslag på åtgärder som ökar införandet av IPv6-adressering i Sverige. Första mötet genomfördes den 11 maj 2022.

PTS har fått regeringens uppdrag att inrätta ett IPv6-forum som ska främja och öka införandet av IPv6-adressering i Sverige. Aktörer i hela värdekedjan för IPv6 bjuds in till IPv6-forum – operatörer, leverantörer, tillverkare av nät- och slutkundsutrustning och innehållsleverantörer.

IPv6-forum den 11 maj

IPv6-forum hade sitt första möte den 11 maj. Mötet inleddes av PTS generaldirektör. Deltagande talare var RIPE NCC, SNUS och ISOC-SE, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF), Spotify, Ericsson, SVT, Amazon och Utsikt Bredband. 

Frågor

För frågor, mejla till ipv6forumsverige@pts.se 

IPv6-forum ska bidra till följande

  • Ökad kunskap om och förståelse för olika aktörstyper om vikten av att införa IPv6.
  • Identifiera och dela framgångsfaktorer som leder till ökat IPv6-införande i Sverige.
  • Identifiera hinder för ökat införandet av IPv6 i Sverige.
  • Fler inom hela värdekedjan kravställer och beställer IPv6.
  • Nät och tjänster i sektorn för elektronisk kommunikation tillhandahålls i större utsträckning över IPv6.
  • Slutkundsutrustning har stöd för IPv6 i större utsträckning.
  • Innehåll tillhandahålls i större utsträckning över IPv6.