IPv6-forum

IPv6-forum är en mötesplats för alla aktörer i IPv6-värdekedjan. Vi diskuterar, byter erfarenheter och föreslår åtgärder med målet att öka införandet av IPv6-adressering i Sverige. Nästa möte genomförs den 1 februari 2023.

IPv6-forum den 1 februari 2023

Nu kan du anmäla dig till nästa IPv6-forum. Temat för mötet är ”Bättre samverkan för IPv6 i Sverige”. På mötet kommer bland annat regeringskansliet att ge sin syn på nästa steg i IPv6-frågan. Telia berättar om sitt IPv6-arbete och Frankrikes särskilda arbetsgrupp för IPv6 berättar om sitt arbete och sina erfarenheter för ökad användning av IPv6. Vi kommer även att diskutera hur vi tillsammans kan samverka kring IPv6.

Mötet är mellan kl. 09.00 och kl. 12.00 hos PTS på Hälsingegatan 38 i Stockholm. Det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt via Skype.

Anmälan till IPv6-forum den 1 februari 2023

IPv6-forum vänder sig till aktörer som är en del av värdekedjan för IPv6. Anmäl dig senast den 20 januari 2023.

IPv6-forum den 11 maj 2022

Första mötet för IPv6-forum genomfördes den 11 maj 2022. Deltagande talare var RIPE NCC, SNUS och ISOC-SE, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF), Spotify, Ericsson, SVT, Amazon och Utsikt Bredband. 

Frågor

För frågor, mejla till ipv6forumsverige@pts.se 

IPv6-forum ska bidra till följande

  • Ökad kunskap om och förståelse för olika aktörstyper om vikten av att införa IPv6.
  • Identifiera och dela framgångsfaktorer som leder till ökat IPv6-införande i Sverige.
  • Identifiera hinder för ökat införandet av IPv6 i Sverige.
  • Fler inom hela värdekedjan kravställer och beställer IPv6.
  • Nät och tjänster i sektorn för elektronisk kommunikation tillhandahålls i större utsträckning över IPv6.
  • Slutkundsutrustning har stöd för IPv6 i större utsträckning.
  • Innehåll tillhandahålls i större utsträckning över IPv6.