IPv6-forum

IPv6-forum är en mötesplats för alla aktörer i IPv6-värdekedjan. Vi diskuterar, byter erfarenheter och föreslår åtgärder med målet att öka införandet av IPv6-adressering i Sverige. PTS planerar att genomföra nästa IPv6-forum den 28 november 2023.

IPv6-forum den 1 februari 2023

Den 1 februari 2023 genomfördes andra mötet för IPv6-forum. Temat för mötet var ”Bättre samverkan för IPv6 i Sverige”. Över 110 deltagare var anmälda och representerade 80 olika aktörer inom olika områden som till exempel energibolag, kommuner, myndigheter, privata bolag samt högskolor. Bland talarna fanns Regeringskansliet, Telia, Stadsnätsföreningen, Internet Engineering Task Force (IETF) och Frankrikes IPv6 Task Force. 

IPv6-forum den 11 maj 2022

Första mötet för IPv6-forum genomfördes den 11 maj 2022. Deltagande talare var RIPE NCC, SNUS och ISOC-SE, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF), Spotify, Ericsson, SVT, Amazon och Utsikt Bredband. 

Frågor

För frågor, mejla till ipv6forumsverige@pts.se 

Sju områden där IPv6-forum kan bidra

PTS har formulerat sju områden där myndigheten vill att IPv6-forum ska bidra. 

  • Ökad kunskap om och förståelse för olika aktörstyper om vikten av att införa IPv6.
  • Identifiera och dela framgångsfaktorer som leder till ökat IPv6-införande i Sverige.
  • Identifiera hinder för ökat införandet av IPv6 i Sverige.
  • Fler inom hela värdekedjan kravställer och beställer IPv6.
  • Nät och tjänster i sektorn för elektronisk kommunikation tillhandahålls i större utsträckning över IPv6.
  • Slutkundsutrustning har stöd för IPv6 i större utsträckning.
  • Innehåll tillhandahålls i större utsträckning över IPv6.