Enisa

Enisa är EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå. Enisa står för European Union Agency for Network and Information Security.

Enisa verkar för en hög nivå av nät- och informationssäkerhet inom unionen vilket bidrar till en väl fungerande inre marknad. Byrån etablerades 2004 och har sitt säte på Kreta, Grekland. Enisa har inrättat ett nätverk av nationella kontaktpersoner som är referenspunkter i medlemsstaterna i frågor som rör Enisas verksamhet.

I Sverige är det Peter Wallström (peter.wallstrom@pts.se) på PTS som är nationell kontaktperson. Därtill är alla EU-länderna representerade i Enisas styrelse. Sverige representeras av näringsdepartementet i styrelsen. Vidare finns representanter från universitetsvärlden, industrin, samt konsumentorganisationer i Enisas Permanent Stakeholders Group, som ger förslag till arbetsprogram.

Information om Enisas arbete

För att läsa Enisas analyser, rekommendationer, rapporter, pressmeddelanden och annan information, gå till Enisas webbplats och följ instruktionerna där.