Enisa

Enisa är EU:s nätverks- och informationssäkerhetsbyrå. Enisa står för European Union Agency for Network and Information Security.

Enisa verkar för en hög nivå av nät- och informationssäkerhet inom unionen vilket bidrar till en väl fungerande inre marknad. Byrån etablerades 2004 och har sitt säte på Kreta, Grekland. Enisa har inrättat ett nätverk av nationella kontaktpersoner som är referenspunkter i medlemsstaterna i frågor som rör Enisas verksamhet.

Alla EU-länder är representerade i Enisas styrelse. Vidare finns representanter från universitetsvärlden, industrin, samt konsumentorganisationer i Enisas Permanent Stakeholders Group, som ger förslag till arbetsprogram.

Sveriges representation och kontaktperson

I styrelsen representeras Sverige av infrastrukturdepartementet. Sveriges nationella kontaktperson är Peter Wallström (peter.wallstrom@pts.se) på PTS. 

Information om Enisas arbete

På Enisas webbplats kan du ta del av Enisas analyser, rekommendationer, rapporter, pressmeddelanden och annan information.

Läs mer på Enisas webbplats