Namnplaner

Den idag dominerande namnplanen är den för internetdomännamn men andra, dock mycket mindre använda, planer finns såsom den för ADMD baserad på ITU-T rekommendation X.400.

Internetstiftelsen i Sverige (iis) är toppdomänadministratör för den svenska nationella toppdomänen för Sverige på internet, .se, och ansvarar bland annat för den tekniska driften och tilldelning och registrering av domännamn under denna.

Läs mer om praktiska frågor om registreringar av .se-domännamn eller om PTS tillsynsmandat och genomförda tillsyner över .se:

Information om domännamn under andra generiska toppdomäner (gTLD:er), som .com, andra nationella toppdomäner (ccTLD) samt .eu samt om IP-adresser och AS-nummer:

Om IP-adresser och AS-nummer på RIPE-NCC:s webbplats: