Nummer och adressering

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen samt av ett antal tekniska planer. PTS tilldelar nummerkapacitet till operatörer/tjänsteleverantörer samt andra juridiska personer och näringsidkare som behöver det för sin verksamhet.

Här hittar du följande information.

Nummerplaner och andra planer som PTS hanterar

Hur man ansöker om nummer och våra e-tjänster

Information om nummer i Sverige och i andra länder

Nummerportabilitet

Nummerforum och vårt internationella arbete