Samtrafik

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot samtal krävs det att nätägande operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra.

Samtrafik innebär att operatörerna kopplar samman sina nät, vilket möjliggör kommunikation och tillgång till tjänster som erbjuds i näten. Ett samtal mellan två slutanvändare kan delas upp i tre delar: originering (uppringande slutkund skickar en signal i eget kommunikationsnät), eventuell transitering (samtalet dirigeras mellan olika kommunikationsnät) och terminering (samtalet framförs från den punkt vid vilken det överlämnas efter transitering eller samtalsoriginering, fram till den nätanslutningspunkt i kommunikationsnätet där mottagande slutanvändare tar emot samtalet).

Fast samtalsoriginering är sedan år 2016 inte längre föremål för reglering. Länk till dessa beslut. Vad gäller marknaden för transit regleras inte heller den längre av Post- och telestyrelsen (PTS). 

Samtalsterminering regleras av PTS och delas upp i fast samtalsterminering respektive mobil samtalsterminering.

Gällande reglering

Fast samtalsterminering (marknad 1)

I Kommissionens rekommendation från 2014 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området för elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga om förhandsreglering, benämns marknaden för fast samtalsterminering marknad 1 (samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutning) (lägg in länk till rekommendationen).

Den 18 september 2018 beslutade PTS att ålägga 18 aktörer skyldigheter på marknad 1:

Mobil samtalsterminering (marknad 2)

I Kommissionens rekommendation från 2014 om relevanta produkt- och tjänstemarknader inom området för elektronisk kommunikation vilka kan komma i fråga om förhandsreglering, benämns marknaden för fast samtalsterminering marknad 2 (samtalsterminering i individuella mobiltelefonnät) (lägg in länk till rekommendationen).

Den 13 september 2016 beslutade PTS att ålägga 10 aktörer skyldigheter på marknad 2:

Pågående marknadsanalys – marknad 1 och marknad 2

Under våren 2018 påbörjade PTS den nu pågående marknadsanalysen för marknad 1 och 2. Marknadsfrågor har ställts till aktörer på respektive marknad under sommaren 2018.

Under våren 2019 planerar PTS genomföra ett samråd med marknadens aktörer på marknad 1 och 2.

I samband med den pågående marknadsanalysen ser PTS även över behovet av att uppdatera kalkylmodellen för det fasta respektive det mobila nätet. Även detta är tänkt att vara en del av det planerade samrådet med marknadens aktörer.