Vinnare i innovationstävlingen 2023

Vinnarna i PTS innovationstävling "Kommunikation för alla" består av sex stycken utvecklings- och utbildningsprojekt.

Här är de sex vinnande projekten:  

Kommunikation utan att använda syn och hörsel – Xtactor Information Technology AB

xTactor vill använda framsteg inom BCI (Brain Computer Interfaces) för att förenkla digital kommunikation, framförallt för personer med synnedsättningar. Detta genom ett armband som med hjälp av vibrationer och avläsning av fingerrörelser kan överföra text (SMS, chatt, e-post, notifikationer) till och från användarens mobiltelefon, utan att användaren behöver använda varken syn eller hörsel. 

Digidagboken & Pratkartor – Hatten Education AB 

Med ”Digidagboken” får barn och ungdomar med behov av stöd i sin kommunikation ett enkelt digitalt verktyg för att kunna planera och stöd för att minnas och berätta. Målgruppen kan med enkla knapptryck skicka e-post/sms till närstående och tidigt bli aktiva i digitalt samspel. Med ”Pratkartorna” ger vi möjlighet att öka ordförrådet och lockar till ännu mer kommunikation i samspel med andra. 

eCtouch Braille International – Omnitor AB 

eCtouch Braille är ett projekt vars syfte är att göra det möjligt för dagens användare av punktdisplay och texttelefoni att fortsatt kommunicera i realtid efter att det analoga telefonnätet släckts. eCtouch Braille är anpassad för kommunikation över moderna kommunikationsnätverk, speciellt anpassad för personer med dövblindhet och grav synnedsättning. Produkten ska spridas internationellt. 

EmpowerMe: Verktyg för ökad självständighet – Nagoon AB

Ett digitalt verktyg som underlättar kommunikation via epost med myndigheter och vårdgivare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Genom AI och språkmodeller förbättras förståelsen av meddelanden och svarsprocessen, vilket främjar självständighet och avlastar anhöriga. 

Multimodulär Totalkonversation med AI-avatarer – Fictive Reality AB

En pedagogiskt lekfull och psykologiskt säker digital träningsmiljö för att minska det digitala utanförskapet med hjälp av AI-avatarer.  

Konversationsträning för personer med afasi – Dialog speech and language technologies AB 

Dialog och Afasiföreningen i Stockholms län utvecklar en produkt för personer med afasi att träna på vardagliga konversationer. Systemet kommer till exempel att kunna hjälpa att träna på talsvarstjänster eller sociala situationer som kan uppkomma i vardagen. Ett digitalt verktyg kommer att ge fler möjligheten att träna på konversationer och bättre möjligheter till mängdträning och repetition.