Ny modell för bredbandsstöd

Här kan du läsa om PTS arbete med att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd.

Regeringen har beslutat att utöka PTS anslag med 5 miljoner kronor för att främja utbyggnaden av snabbt bredband och inom ramen för detta konkretisera hur framtida stödinsatser skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS presenterade i november 2017 ett förslag om en centralt styrd nationell stödordning för bredbandsutbyggnad där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över de områden som behöver stöd samt konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden.

Nu får PTS i uppdrag att utifrån det tidigare förslaget konkretisera hur framtida stödinsatser ska kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 17 januari 2020.

PTS tidigare redovisning med förslag på framtida stödinsatser hittar du här.

PTS vill få svar på några frågor om bredbandsstöd

PTS har startat arbetet med att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd och vill få svar på några frågor om avgränsning av stödområden, fördelning av stöd och offentligt samråd.

Frågorna riktas till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad.

Vi arbetar med uppdraget under väldigt kort tid och vill därför ha svar på frågorna redan den 9 augusti 2019.

Ta del av frågorna och mer information om denna informationsinhämtning.