Ny modell för bredbandsstöd

Här kan du läsa om PTS arbete med att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd.

Regeringen har beslutat att utöka PTS anslag med 5 miljoner kronor för att främja utbyggnaden av snabbt bredband och inom ramen för detta konkretisera hur framtida stödinsatser skulle kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS presenterade i november 2017 ett förslag om en centralt styrd nationell stödordning för bredbandsutbyggnad där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över de områden som behöver stöd samt konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden.

Nu får PTS i uppdrag att utifrån det tidigare förslaget konkretisera hur framtida stödinsatser ska kunna utformas på ett effektivt sätt.

PTS ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 17 januari 2020.

PTS tidigare redovisning med förslag på framtida stödinsatser hittar du här.

Resultat av sommarens informationsinhämtning

Som ett första steg i arbetet med att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd efterfrågade PTS under sommaren svar på några frågor om avgränsning av stödområden, fördelning av stöd och offentligt samråd. Frågorna riktades till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Vi tackar för att så många haft möjlighet att svara.

Här återfinns en sammanställning av de inkomna svaren samt en sammanfattning av svaren.

Vi friskriver oss från eventuella feltolkningar och ber intressenter kontakta oss om vi missuppfattat något svar. Samtliga svar kan begäras ut via pts@pts.se.

Vårt arbete fortsätter under hösten med kontakter med olika typer av intressenter. Läs gärna mer i vårt blogginlägg.