Tidplan - bredbandsstöd 2023

PTS ska enligt uppdrag från regeringen fördela drygt 1,2 miljarder kronor i bredbandsstöd år 2023 och många förberedelser pågår. Tidplanen kan fyllas på och revideras vartefter.

Årshjul över bredbandsstödsåret.

 

Det kommer mer om bredbandsstöd 2023

Det kommer annat webbinnehåll om bredbandsstöd 2023 på en annan sida vartefter när vi närmar oss 17 maj då ni kan börja ansöka. Villkoren, vad är nytt för år 2023 med mera.

Tills dess kommer här några webbnyheter som vi gått ut med hittills.

Peppsida: Drygt 1,2 miljarder att söka för bredbandsutbyggnad (publicerades 28 april)

Förbättringar inför bredbandsstöd år 2023 (publicerades 12 april)

Från oktober år 2022

Data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen

Byggnadsförteckningen baseras på data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen, MTBBK där data hämtas in i oktober 2022. Data bearbetas och delar av den är underlag till byggnadsförteckningen som används i arbetet med bredbandsstödet.
Hur skapas byggnadsförteckningen

Fram till 16 januari år 2023

Data från Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen bearbetas.

16 januari – 6 februari 2023

Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningen

Byggnader som har tagits bort felaktigt kan läggas till. Byggnader som felaktigt finns med kan tas bort.

Det är bredbandskoordinatorerna i regionerna som ansvarar för att ge data till PTS under den här perioden.

23 februari – 27 mars 2023

Offentligt samråd

Marknadens aktörer får möjlighet att rapportera om det redan finns planerade utbyggnadsplaner, befintligt nät eller upptagningsområden för efteranslutningar i områden där PTS avser att utlysa bredbandsstöd.

12 april – 4 maj 2023

Regionala prioriteringar

Regionerna får möjlighet att rapportera sina regionala prioriteringar till PTS. Syftet är att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.

Det är bredbandskoordinatorerna i regionerna som ansvarar för att ge data till PTS under den här perioden.

17 maj – 28 augusti 2023

Utlysning

PTS öppnar för årets ansökningar om bredbandsstöd. Då finns alla underlag som är till hjälp då du ska ansöka. 
-Byggnadsförteckning 2023
-Allmän information om PTS bredbandsstöd 2023
-PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023
-Information om ansökan 2023
-Instruktion inne i PTS portal
-Du gör själva ansökan i PTS portal

Några av de förbättringar som vi kommer att införa efter att vi har utvärderat och analyserat 2022 års bredbandsstöd. Förbättringar inför bredbandsstöd år 2023

Den 14 augusti stänger möjligheten att ställa frågor kring utlysningen i PTS portal. 

29 augusti – 15 december 2023

PTS handlägger ansökningar

Under den här perioden handlägger PTS ansökningarna som har kommit in. Beslut och utbetalning sker innan årets slut. 

Uppföljning

PTS följer upp alla projekt som tilldelats bredbandsstöd. Det är olika datum beroende på vilket år aktören har fått bredbandsstöd.

Uppföljning 2020 års bredbandsstöd

Uppföljning 2021 års bredbandsstöd

Uppföljning 2022 års bredbandsstöd