Tidplan

Tidplan för bredbandsstöd som tilldelas år 2022.

13 januari - 4 februari

Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar
Här kan byggnader som uteslutits felaktigt komma att läggas till och byggnader som felaktigt finns med tas bort.

24 februari - 25 mars

Offentligt samråd
Marknadens aktörer får chans att rapportera om det redan finns kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa stödmedel. 

8 april - 2 maj

Regionala prioriteringar
Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.

I mitten av april 

En förtitt av delar av utlysningsunderlaget finns att läsa via länk på pts.se och i PTS portal. I PTS portal kan du även  ställa frågor till PTS handläggare. 

12 maj – 22 augusti

Utlysning
PTS öppnar för årets ansökningar om bredbandsstöd.
Den 8 augusti stänger möjligheten att ställa frågor kring utlysningen. 

23 augusti - 31 december

PTS handlägger ansökningar
Under denna period handlägger PTS de ansökningar som har kommit in.  Beslut och utbetalning sker innan årets slut.

Uppföljning

PTS följer upp alla projekt som tilldelats bredbandsstöd.

Årshjul bredbandsstöd

Årshjul bredbandsstödsåret