Kontakt

Välkommen att kontakta PTS om du har frågor om bredbandsstöd.

Generella frågor om bredbandsstöd

Mejla till bredbandsstod@pts.se,adressen går till avdelningen för bredbandsstöd på PTS.

Frågor om utlysningsunderlaget och ansökan

Skriv in din fråga i PTS portal.

För dig som är privatperson

Slutkunder, enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka PTS bredbandsstöd. Se vilka som kan söka bredbandsstöd

Har du eventuella klagomål bör du i första hand kontakta din operatör. Om du och din operatör inte kommer överens finns det hjälp att få: 

PTS roll på konsumentområdet | PTS

PTS allmänna mejladress (även registrator)

Mejla till pts@pts.se

Telefon

Vanlig telefon: 08-678 55 00

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via förmedlingstjänsten Bildtelefoni

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoner, ring via Texttelefoni

Fax

08-678 55 05

Postadress

Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm