Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till PTS och avdelningen för bredbandsstöd.

E-post

Avdelningen för bredbandsstöd: bredbandsstod@pts.se

Allmän e-postadress (även registrator): pts@pts.se

PTS portal

PTS portal

Telefon

Vanlig telefon: 08-678 55 00

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via förmedlingstjänsten Bildtelefoni

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoner, ring via Texttelefoni

Fax

08-678 55 05

Postadress

PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm