Vi betalar ut bredbandsstödet på ett nytt sätt från år 2024

Bredbandsstöd som beviljas från år 2024 och framåt kommer att betalas ut i omgångar. Cirka en gång per år. Aktörer kommer att behöva visa att de har följt en förutbestämd plan inför varje utbetalning. Detaljerad information kommer den 16 maj då ni kan börja ansöka om bredbandsstöd för 2024.

Från 2020 till 2023 har PTS delat ut hela det beviljade bredbandsstödet i förskott. Det har då varit i anslutning till beslutet om tilldelning.

Nya utbetalningsmodellen – några basfakta

  • Bredbandsstödet betalas ut i omgångar cirka en gång per år.
  • Det kommer att finnas villkor för varje utbetalning som knyter an till Robust fiber och till ärenden i Ledningskollen, så som samordningsärenden, projekteringsärenden och intresseområden.
  • PTS kommer följa upp dessa villkor och på så sätt kontrollera att stödprojekten fortlöper enligt plan.
  • Alla stödprojekt som uppfyller villkoren får sin utbetalning under hösten respektive år.
  • Cirka 800 miljoner kommer tilldelas 2024. Exakt belopp kan komma att justeras och publiceras därför i samband med att utlysningen öppnas.
  • PTS har för avsikt att utlysa bredbandsstöd i fyra år till enligt nuvarande uppdrag från regeringen. Det vill säga 2024, 2025, 2026 och 2027. Regeringen fastställer budgeten årsvis och PTS förhåller sig till den.
  • Den nya utbetalningsmodellen innebär att vi kommer följa upp stödprojekt på ett nytt sätt.
  • Alla redan beviljade projekt från 2020, 2021, 2022 och 2023 rapporterar och följs upp som tidigare och berörs alltså inte av den nya utbetalningsmodellen.

Detaljerad information finns från 16 maj

Har du inspel till oss om något av det du läst i den här texten. Mejla: bredbandsstod@pts.se