2020

På den här webbsidan hittar du specifik information för bredbandsstödsprocessen 2020.

Under 2020 delade Post- och telestyrelsen (PTS) ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd i fyra regioner: Västernorrland, Värmland, Blekinge och Västra Götaland. Totalt omfattades 2952 byggnader av stödmedelsfinansierad bredbandsutbyggnad i de 54 projekt som beviljades PTS bredbandsstöd.

Stödmottagare inom Bredbandsstöd  följs under projekttidens gång av PTS. Syftet är att säkerställa att beviljade projekt går framåt och enligt plan. Alla infomation om hur ni som beviljats stöd år 2020 och skall rapportera in progress och avslut i projeketen hittar ni under fliken Rapportering och uppföljning av bredbandsstöd 2020 till vänster i menyraden.