2021

Specifik information för bredbandsstödsprocessen 2021. Här finns tidplan för hela bredbandsstödsprocessen. Vad som sker i vilka processer, kraven på er som ansökt om bredbandsstöd och vilka krav PTS ställer på utbyggnadsprojektet under 2021 års utlysning samt hur beslut fattas om vem som ska tilldelas stöd.

År 2021 fanns närmare 1,6 miljarder att att söka

År 2021 fick PTS i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd före årets slut. 

Stödmedlen fördelades mellan tre utlysningsområden

Stödmedlen fördelades mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland.

PTS fördelade medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknade homes passed, samt som var möjliga att stödfinansiera:

  • Norrland: 482 706 000 kronor utlystes
  • Svealand: 558 483 000 kronor utlystes
  • Götaland: 490 811 000 kronor utlystes

Medlen riktades systematiskt mot glesbygd då man inte kunde söka stöd för byggnader inom statistisk tätort.

Delar av stödet år 2021 är EU-finansierat

En del av bredbandsstöd som fördelades under 2021 finansierades av EU. I bifallsbeslutet framgick det om det stöd som ett projekt tilldelats hade EU-finansierats. De stödmottagare som fått EU-finansierat bredbandsstöd har en skyldighet att framhålla och synliggöra att finansieringen kommer från EU.

Det här gäller vid kommunikation kring ett EU-finansierat projekt EU finansierat bredbandsstöd | PTS.

Utlysningsunderlaget

I utlysningsunderlaget fanns alla detaljer kring förutsättningarna för utlysningen. Här fanns svaren på alla detaljerade frågor om ansökningsförfarandet såsom, krav på utformningen av projekt, krav på sökande och villkor för beviljat stöd. 

Ansökningar och beviljade stödmedel inom ramen för 2020 års utlysning påverkas inte av denna information.

Ansökan gjordes i PTS portal

År 2021 gjordes ansökan i PTS portal. Det innebar att allt som en nätbyggare skulle skicka in till PTS gjordes genom PTS portal.

Till regioner

I början av 2021 genomfördes kvalitetssäkring och prioriteringar av områden och byggnader. I december 2020 meddelade PTS vidare instruktioner för regionernas arbete med prioriteringar och kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar. PTS uppmuntrade regionerna att förbereda prioriteringsarbetet redan under hösten genom att uppdatera sina kartläggningar av bredbandsutbyggnaden i regionen och samverka med kommunerna.

Webbinarium om utlysning av bredbandsstöd 2021 

PTS gav i webbinarium en överblick av utlysningsunderlaget, hur man som sökande skulle navigera i detta och vad man behövde veta inför att skicka in en ansökan om bredbandsstöd.

Se webbsändningen

Läs presentationen