Tidplan

Här hittar du tidplan för stödprocessen 2021.

  1. Preliminära byggnadsförteckningar

En första version av de underlag som sammanställer byggnader möjliga att söka stöd för tas fram av PTS med utgångspunkt i bredbandskartläggningen.

  1. Kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar: 1–23 februari

Nytt inför 2021 är att byggnadsförteckningarna kommer att kvalitetssäkras ett extra steg. Här kan byggnader som uteslutits felaktigt komma att läggas till.

  1. Offentligt samråd: 3 mars–1 april

Marknadens aktörer får chans att rapportera om det redan finns kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa stödmedel. Efter samrådet fastslås vilka byggnader som kommer med i de slutliga byggnadsförteckningarna.

  1. Regionala prioriteringar: 15 april-7maj

Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.

  1. Utlysning: 18 maj – 9 augusti

PTS bjuder in aktörer att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar. Anökning sker via PTS portal.

  1. Handläggning av ansökningar 10 augusti -31 december

Under denna period kommer PTS att handlägga de ansökningar som kommit in. 

  1. Beslut och utbetalning

Före årets slut.

 

  1. Uppföljning

PTS följer upp de beviljade projekten vid 6, 12 och 24 månader. Rapportering och uppföljning av bredbandsstöd 2021 | PTS