Tidplan

Här hittar du tidplan för tilldelningsår 2021 för PTS bredbandsstöd.

Preliminära byggnadsförteckningar

En första version av de underlag som sammanställer byggnader möjliga att söka stöd för tas fram av PTS med utgångspunkt i bredbandskartläggningen.

1–23 februari 2021 kvalitetssäkring av byggnadsförteckningar

Nytt inför 2021 är att byggnadsförteckningarna kommer att kvalitetssäkras ett extra steg. Här kan byggnader som uteslutits felaktigt komma att läggas till.

3 mars – 1 april 2021 offentligt samråd

Marknadens aktörer får chans att rapportera om det redan finns kommersiella utbyggnadsplaner i områden där PTS avser att utlysa stödmedel. Efter samrådet fastslås vilka byggnader som kommer med i de slutliga byggnadsförteckningarna.

15 april - 7 maj 2021 regionala prioriteringar

Regionerna får möjlighet att inkomma med regionala prioriteringar för att styra utbyggnaden mot byggnader som anses extra viktiga att nå genom stödfinansierad utbyggnad.

18 maj – 9  augusti 2021 utlysning

PTS bjuder in aktörer att ansöka om stöd för bredbandsinvesteringar. Anökning sker via PTS portal.

10 augusti - 31 december 2021 handläggning av ansökningar

Under denna period kommer PTS att handlägga de ansökningar som kommit in. 

Beslut och utbetalning

Före 2021-års slut.

Uppföljning

PTS följer upp de beviljade projekten efter att det har gått 6, 12 och 24 månader sedan projektet beviljades bredbandsstöd. Se datum: Rapportering och uppföljning av bredbandsstöd 2021 | PTS