Webbinarier PTS bredbandsstöd 2021

Här finns länkar till webbinarier om PTS bredbandsstöd.

PTS bredbandsstöd 2021

2021-05-04 Svenska stadsnätsföreningens sändning om PTS bredbandsstöd 2021

Klicka här för att se sändningen

Klicka här för att ta del av presentationen

2021-04-22 Byanätsforums sändning om PTS bredbandsstöd 2021

Klicka här för att se av sändningen 

Klicka här för att ta del av presentationen

2021-04-13 PTS webbinarium om PTS bredbandsstöd 2021

Klicka här för att se sändningen

Klicka här för att ta del av presentationen

2020-12-02 PTS webbinarium inför 2021 års stödprocess

Klicka här för att se sändningen 

Klicka här för att ta del av presentationen