Utlysning av PTS bredbandsstöd

På den här webbsidan hittar du information om utlysningen, d.v.s. när det går att skicka in en ansökan om bredbandsstöd, kraven på de som ansöker om bredbandsstöd och vilka krav PTS ställer på utbyggnadsprojektet. Utlysningen för PTS bredbandsstöd 2021 öppnade den 18 maj och pågår till den 9 augusti.

Utlysningen är den period PTS tar emot ansökan om stöd för bredbandsutbyggnad. Utlysningen för 2021 års bredbandsstöd pågick mellan den 18 maj och den 9 augusti. Under den här perioden är det möjligt att ansöka om bredbandsstöd i PTS portal

Det är viktigt att läsa utlysningsunderlagets alla delar inför ansökan om bredbandsstöd. Det är 4 delar totalt:

  1. Uppdaterad 2021-05-17: Allmän information om PTS bredbandsstöd 2021
  2. Uppdaterad 2021-05-17: PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2021
  3. Uppdaterad 2021-05-17: Information om ansökan 2021
  4. Den slutgiltiga byggnadsförteckningen

De första tre delarna (Allmän information om PTS bredbandsstöd, Information om ansökan samt PTS villkor för beviljat bredbandsstöd) kan du läsa redan idag via länken här på sidan till höger. Där Allmän information om PTS bredbandsstöd samt PTS villkor för beviljat bredbandsstöd beskriver krav och villkor på sökande, ansökan samt utbyggnadsprojektet. I Information om ansökan 2021 ges exempel på frågor som kommer ställas i PTS portal då utlysningen öppnar den 18 maj. Den slutgiltiga byggnadsförteckningen kommer finnas tillgänglig i PTS portal från det att utlysningen öppnar den 18 maj.  

För att ansöka om PTS bredbandsstöd är det viktigt att du läser igenom hela utlysningsunderlaget. I utlysningsunderlaget finns all information om vilka krav PTS ställer på den sökande, på ansökan samt på utbyggnadsprojektet inom ramen för 2021 års utlysning. Som ett stöd på vägen bidrar vi nedan med läshänvisningar.

Under utlysningsperioden kan det förekomma konkretiseringar och förtydliganden av utlysningsunderlaget. Det är därför viktigt att hålla sig informerade om de frågor och svar som PTS publicerar i PTS portal i modulen ”Frågor och svar”. Den här modulen i portalen får du tillgång till i och med att utlysningen öppnar den 18 maj.

 

arrow Vilka krav ställer PTS på den som söker stöd?

Allmän information om PTS bredbandsstöd, sid 7.

 

arrow Vilka krav ställer PTS på ansökan?

Allmän information om PTS bredbandsstöd, sid 8.

 

arrow Vilka krav ställer PTS på beviljade utbyggnadsprojekt?

Allmän information om PTS bredbandsstöd, sid 10-19. 

PTS villkor för beviljat bredbandsstöd sid 3-9, men egentligen hela villkorsbilagan.

 

arrow Vad kan jag förvänta mig kring uppföljning (av ett stödfinansierat utbyggnadsprojekt)?

Allmän information, sid 20-22. Villkorsbilagan, sid 9-11.

arrow Finns det någon sammanfattning?

Allmän information om PTS bredbandsstöd, sid 4-6, kan du läsa om bredbandsstödet och dess villkor i korthet. Det är dock viktigt att du som sökande läser igenom hela utlysningsunderlaget.

arrow Vilka är de viktigaste datumen att hålla koll på?

Allmän information, sid 7.

  • Viktiga datum

Viktiga datum som gäller för utlysningen och bredbandsstödet:

Information om utlysningen

mars 2021

Utlysningen öppnar

18 maj 2021

Sista dag för frågor om utlysningen

26 juli 2021

Sista ansökningsdag

9 augusti 2021

PTS beslutar om tilldelning

senast i november 2021

PTS avslutar 2021 års utbetalningar

31 december 2021

Startdatum för utbyggnadsprojekt

1 december 2021

Slutdatum för utbyggnadsprojekt

1 december 2024

 

arrow Hur skickar jag in min ansökan?

Ansökan skickas in i PTS portal under utlysningsperioden 18 maj - 9 augusti.