Bredbandsutbyggnad

PTS främjar utbyggnaden av snabbt och säkert bredband i hela Sverige genom att agera möjliggörare.

Vi arbetar med alla aktörer som bygger bredband i Sverige. Några av de viktigaste rollerna när det gäller utbyggnaden av digital infrastruktur har företrädare inom nationella, regionala och kommunala offentliga organisationer. Centralt för PTS är att stödja och stimulera dessa organisationer att aktivt bidra till fortsatt utbyggnad av snabbt och säkert bredband, framför allt i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår.

PTS arbetar framförallt med tre verktyg i vårt främjandearbete när det gäller bredbandsutbyggnad:

  • Samverkan
  • Dialog
  • Kommunikation

PTS hanterar idag inte stödmedel för bredbandsutbyggnad. Mer information om vilka du kan vända dig till finns antingen hos din länsstyrelse eller på Jordbruksverkets respektive Tillväxtverkets webbplatser.

 

Fiberkablar Bredbandsstrategin

Information om bredbandsstrategin

Mindre grusväg och rapsfält Kommuner och regioner

Kommuner och regioners arbete med bredbandsutbyggnad