Bredbandsutbyggnad

PTS främjar utbyggnaden av snabbt och säkert bredband i hela Sverige genom att agera möjliggörare.

Vi arbetar med alla kategorier av aktörer som bygger bredband i Sverige. Offentliga organisationer på lokal, regional och nationell nivå är viktiga för bredbandsutbyggnaden. För PTS är det centralt att stödja och stimulera dessa att aktivt bidra till fortsatt utbyggnad av snabbt och säkert bredband, framför allt i områden där kommersiellt driven utbyggnad inte uppstår.

PTS arbetar framförallt med tre verktyg i vårt främjandearbete när det gäller bredbandsutbyggnad:

  • Samverkan
  • Dialog
  • Kommunikation

PTS har i uppdrag att under åren 2020-2023 tilldela bredbandsstöd. För övriga bredbandsstöd vänd dig till länsstyrelsen i ditt län eller Jordbruksverkets respektive Tillväxtverkets webbplatser.

Fiberkablar Bredbandsstrategin

Information om bredbandsstrategin

Mindre grusväg och rapsfält Kommuner och regioner

Kommuner och regioners arbete med bredbandsutbyggnad