Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd 2022

Om rapportering och uppföljning för dig som tilldelats bredbandsstöd under år 2022.

Uppföljning - så funkar det

Så länge utbyggnadsprojektet inte är färdigställt, följer PTS löpande upp projektets fortskridande genom att begära in uppgifter och underlag från stödmottagaren.

Avstämningar görs med stödmottagaren regelbundet under projekttiden, preliminärt satt till 6, 12 och 24 månader efter startdatum. Stödmottagaren har enligt PTS villkor upp till tre år på sig att helt färdigställa sitt beviljade utbyggnadsprojekt, alltså till den 1 december 2025.

Stödmottagarna bistår PTS med riktiga uppgifter, samt att progress- och slutrapportera enligt villkor och beslut för 2022 års tilldelning. Rapportering och uppföljning sker i PTS portal.

Så går det till

Avstämningar görs regelbundet under projekttiden. Preliminärt vid 6, 12 och 24 månader efter startdatum ställs frågor till projekten i PTS portal. Formuläret finns tillgängligt cirka tre veckor innan rapporten ska vara inskickad.

Stödmottagare kan se vilken typ av frågor som ställs i PTS portal i modulen ”rapporteringar och uppföljningar” under PTS bilagor redan tidigare. PTS förbehåller sig dock rätten att justera frågorna inför varje rapporteringstillfälle vid behov.

I PTS portal finns frågorna och därmed progressrapporten och slutrapporterna i modulen för rapporteringar och uppföljningar. Det kommer även ett mejl som meddelar när rapporten finns tillgänglig för rapportering. Om svar inte är inskickat kommer det dessutom en automatisk påminnelse en vecka innan tidsfristen löper ut, samt sista dagen.

PTS följer upp de här områdena

  • Erbjudande och anslutning, inklusive kontroll av EU-logotyp och text för alla EU-stödsprojekt
  • Status kring marklov, schakttillstånd, ledningsärenden med mera
  • Färdiga byggnader och estimerat färdigställandedatum
  • Ekonomisk utfall (vid tillfälle II+III)
  • Teknisk och ekonomisk slutrapport vid färdigställandet

I enlighet med §14 i PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2022 står det att ”Stödmottagaren ska senast sex månader från startdatum erbjuda alla slutkunder som omfattas av utbyggnadsprojektet möjlighet att beställa bredbandsanslutning. Av erbjudandet ska det framgå när leverans kommer att ske samt kostnaden för anslutningen. Erbjudandet ska även publiceras offentligt”

Några utmaningar PTS har noterat i vissa erbjudanden vid tidigare granskning i samband med uppföljning var att det fullständiga priset av erbjudandet inte framgick. Några exempel från erbjudandet där tidigare stödmottagare har behövt göra korrigeringar:

  • innehöll enbart vad det kostar med rut/rot-avdrag.
  • kunden måste själv gräva på egen tomt, det vill säga det finns inget alternativ att välja till grävning på tomten.
  • det är ”löpande priser” på grävning som inte ”tar stopp” till max 40 000 kronor.
  • även fel användning av PTS och EU:s logotyp noterades.
  • det framgår inte när leverans förväntas ske.

Du som stödmottagare ska löpande informera PTS

Som stödmottagare ska du löpande informera om förändringar i projektet. Det gör du i PTS portal, under ”avvikelser” i modulen för rapporteringar och uppföljningar eller i samband med progressrapporteringarna.

Skicka in slutrapport så fort projektet är klart

Du kan skicka in en slutrapport så fort projektet är klart. Den består av två olika rapporter. Dels den tekniska, dels den ekonomiska rapporten.

Tekniska frågor

Om du har tekniska frågor använder du dig av support-funktionen inne i PTS portal. Du kan även mejla till PTS bredbandsstöds allmänna mejladress: bredbandsstod@pts.se.

PTS portal öppen för redovisning för 2022 års stödmottagare

PTS portal är regelbundet öppen för redovisning för 2022 års stödmottagare. PTS presenterar tidplan när den är klar. Tidplanen för PTS löpande uppföljning kan dock eventuellt revideras.

Slutrapportering

 

 

 Teknisk           

Öppen för redovisning fram till 1 december 2025.
Det betyder att hela projektet måste vara färdigställt, besiktigat av en oberoende besiktningsperson och inskickat till PTS innan sista datum har gått ut.

 Ekonomisk 

Öppen för redovisning fram till 1 juni 2026

För riktlinjer, se ”PTS mall för förklaring mellan särredovisningen och redovisningen i PTS portal”. Mallen finns i PTS portal vid uppföljnings- och rapporterings-ärendet.