Rapportering och uppföljning av PTS bredbandsstöd 2022

PTS följer upp och kontrollerar projekt som har tilldelats bredbandsstöd för år 2022. Du som har tilldelats stöd rapporterar till PTS vid olika tillfällen.

PTS stämmer av och följer löpande upp utbyggnadsprojektet medan det pågår. Vi begär in uppgifter och underlag från dig som har tagit emot bredbandsstöd.

Så går det till

 • Du som stödmottagare har upp till tre år på dig att helt färdigställa ditt beviljade utbyggnadsprojekt, alltså till den 1 december 2025.
 • Du bistår PTS med riktiga uppgifter och progress- och slutrapporterar enligt villkor och beslut för 2022 års tilldelning. Du rapporterar i PTS portal och formuläret finns tillgängligt cirka tre veckor innan rapporten ska vara inskickad.
 • Du kan se vilken typ av frågor som ställs i modulen ”rapporteringar och uppföljningar” under PTS bilagor redan tidigare. PTS justerar vid behov frågorna inför varje rapporteringstillfälle.
 • Du får ett mejl när du kan börja rapportera i PTS portal.
 • Har du inte rapporterat, kommer det en automatisk påminnelse en vecka innan tidsfristen löper ut. Du får även en påminnelse sista dagen.
 • Notera att det kommer en bekräftelse från PTS Portal när den tekniska eller ekonomiska slutrapporten har skickats in. Om du inte har fått någon bekräftelse, har PTS inte fått din slutrapport.

De här områdena följer vi upp

 • Erbjudande och anslutning, inklusive kontroll av EU-logotyp och text för alla EU-stödsprojekt
 • Status kring marklov, schakttillstånd, ledningsärenden med mera
 • Färdiga byggnader och estimerat färdigställandedatum
 • Ekonomisk utfall (vid uppföljningstillfälle II+III)
 • Teknisk och ekonomisk slutrapport vid färdigställandet

När ni utformar ert erbjudande

I PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2022 (§14), står det att ”Stödmottagaren ska senast sex månader från startdatum erbjuda alla slutkunder som omfattas av utbyggnadsprojektet möjlighet att beställa bredbandsanslutning. Av erbjudandet ska det framgå när leverans kommer att ske samt kostnaden för anslutningen. Erbjudandet ska även publiceras offentligt”. 

I våra uppföljningskontroller från tidigare år ser vi att stödmottagare har behövt korrigera i sitt erbjudande.

Till exempel att:

 • det inte framgått vilket det fullständiga priset av erbjudandet är.
 • erbjudandet innehöll enbart vad det kostar med rut/rot-avdrag.
 • kunden måste själv gräva på egen tomt, det vill säga det finns inget alternativ att välja till grävning på tomten.
 • det är ”löpande priser” på grävning som inte ”tar stopp” till max 40 000 kronor, vilket är den högsta summan i det fastställda spannet.
 • det framgår inte när leverans förväntas ske.
 • även fel användning av PTS och EU:s logotyp noterades.

Du ska löpande informera PTS

Som stödmottagare ska du löpande informera om förändringar i projektet. Det gör du i PTS portal, under ”avvikelser” i modulen för rapporteringar och uppföljningar eller när du progressrapporterar.

Datum då du ska rapportera

PTS portal är regelbundet öppen för redovisning för 2022 års stödmottagare.

Progressrapporteringarna sker de här datumen:

Runda Datum Öppet i PTS portal
I. 16 maj 2023 - 1 juni 2023 2,5 veckor
II. 24 oktober 2023 - 14 november 2023  3 veckor 
III. 24 oktober 2024 (prel) -14 november 2024 (prel)  3 veckor 

Slutrapporteringen

Du skickar in en slutrapport så fort projektet är klart. Den består av två olika rapporter, dels den tekniska, dels den ekonomiska.

Teknisk

Den tekniska slutrapporteringen är öppen för redovisning fram till 1 december 2025.

Projektet måste vara färdigställt, besiktigat av en oberoende besiktningsperson och inskickat till PTS innan sista datum har gått ut.

Ekonomisk

Den ekonomiska slutrapporteringen är öppen för redovisning fram till 1 juni 2026.

För riktlinjer, se ”PTS mall för förklaring mellan särredovisningen och redovisningen i PTS portal”. Mallen finns i PTS portal vid uppföljnings- och rapporterings-ärendet.

Har du tekniska frågor?

När du har tekniska frågor, använd support-funktionen inne i PTS portal. Du kan även mejla bredbandsstod@pts.se.

Återbetalning, fusk och bedrägerier 

Återkrav bredbandsstöd

Fusk och bedrägerier statsstöd